Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 280/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 31.12.2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 251/2012 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.12.2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2020-01-20 13:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 279/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.12.2019 roku w sprawie unieważnienia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-01-20 13:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2020. 2020-01-20 13:55
dokument Zarządzenie Nr 275a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2020-01-20 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 2020-01-20 13:49
dokument Zarządzenie Nr 273/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2020 rok 2019-12-31 07:30
dokument Zarządzenie Nr 272a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-12-31 07:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 2020-01-16 11:19
dokument Zarządzenie Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-12-31 07:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 270/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia cennika na wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2020-01-16 14:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 269/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2019-12-19 10:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 268/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16.12.2019 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Wejherowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2019-12-19 10:11
dokument ZARZĄDZENIE nr 267/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2020-05-28 15:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2019-12-27 11:29
dokument ZARZĄDZENIE nr 265/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w zarządzanie nowo wybudowanych obiektów 2019-12-19 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-12-24 07:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 263/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-12-19 11:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 262a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-12-19 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-12-19 10:02
dokument Zarządzenie Nr 261a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 grudnia 2019 roku 2019-12-19 10:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 260/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-12-19 09:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 258/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2019r. sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-12-09 11:10
dokument Zarządzenie nr 257/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. - dokument stracił ważność 2019-12-09 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019. Zarządzenie Nr 256a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok. 2019-12-16 07:48
dokument Zarządzenie Nr 255/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-12-09 11:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 254/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-12-09 11:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 253 /2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2019-12-27 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-12-27 11:41
dokument Zarządzenie Nr 251/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - dokument stracił ważność 2019-12-09 10:42
dokument Zarządzenie Nr 250/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 2020-02-21 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2020-01-20 14:08
dokument Zarządzenie Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-11-28 10:22
dokument Zarządzenie Nr 247/2017 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 Powołuje się Komisję do odbioru końcowego budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wejherowie 2019-12-19 11:12
dokument Zarządzenie Nr 246/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.11.2019 Powołuje się Komisję do odbioru końcowego Zagospodarowania terenu miejskiego PARK NAD RZEKĄ CEDRON W WEJHEROWIE w ramach zadania Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa 2019-12-19 11:10
dokument ZARZĄDZENlE NR 245/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-12-16 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/ 2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-12-27 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-12-27 11:45
dokument Zarządzenie Nr 241/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 listopada 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych 2019-11-22 09:17
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 242/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2019-11-21 13:46
dokument Zarządzenie Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku 2019-11-21 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019. Zarządzenie Nr 239a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-11-27 07:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 236/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2020-01-20 14:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 235/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2020-01-20 14:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 listopada 20 19 r. w sprawie przekazania Osiedlu "Sucharskiego" w Wejherowie składników mienia komunalnego do korzystania 2019-12-09 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. VII Jarmarku Bożonarodzeniowego w Wejherowie 2019-11-21 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-12-27 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-12-27 11:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 230/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na dwa wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-11-21 09:49
dokument Zarządzenie nr 229/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2019-11-21 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-11-21 09:25
dokument Zarządzenie Nr 227a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok. ZARZĄDZENIE NR 227/2019 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 2019-11-21 09:48
dokument Zarządzenie Nr 226/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-11-21 09:19
dokument Zarządzenie Nr 223/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2019-11-06 07:36
dokument Zarządzenie nr 221/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 października 2019 w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok 2019 2019-10-30 12:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przekazania Wydziałowi Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zarządzanie obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Wejherowa 2019-11-06 07:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 219/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w zarządzanie, utrzymanie i konserwację fontanny na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie. 2019-11-22 09:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 218/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przekazania Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w zarządzanie, utrzymanie i konserwację fontanny przy ul. Północnej w Wejherowie. 2019-11-22 09:27
dokument ZARZĄDZENIE nr 217/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.10.2019 r. w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2020 2019-11-21 09:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 216/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania zespołu do rozpatrzenia skargi z dnia 23.10.2019 r. 2019-10-28 11:45
dokument Zarządzenie Nr 215/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2019-10-28 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/ 2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-10-28 11:42
dokument Zarządzenie Nr 211/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2019-10-23 10:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 210/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-10-23 10:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 209/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-10-23 10:09
dokument Zarządzenie Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa 2019-10-23 10:08
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 207/2019 z dnia 15 października 2019 roku o wyróżnieniu Medalem Róży 2019-10-30 07:27
dokument Zarządzenie Nr 206a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-10-23 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 2019-10-23 10:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 205/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.10.2019r w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Akcji Zimowej w Wejherowie 2019-10-23 09:59
dokument Zarządzenie nr 204/ 2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 października 2019 r.w sprawie realizacji w 2020 roku projektów w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa 2019-10-23 09:56
dokument Zarządzenie nr 203/ 2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2019-10-23 09:53
dokument Zarządzenie nr 202/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-10-23 09:49
dokument Zarządzenie Nr 201/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 października 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr 106/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz weryfikacji uprawnień do otrzymywania dodatku mieszkaniowego 2019-10-23 09:47
dokument Zarządzenie Nr 200a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-10-22 15:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 2019-10-22 15:08
dokument Zarządzenie Nr 199/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.10.2019 r. w sprawie wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment) w Gminie Miasta Wejherowa oraz jej jednostkach organizacyjnych 2019-10-22 14:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 198/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 października 2019r. w sprawie powołania Zespołu Miejskiego 2019-10-22 14:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 197/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-10-22 14:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 195/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30.09.2019 r. w sprawie udziału w ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego 2019-10-02 13:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 194/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Wejherowie "Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" 2019-10-02 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 oraz Zarządzenie Nr 193a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-10-23 10:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 192/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-10-23 12:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 oraz Zarządzenie Nr 191a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-10-23 12:39
dokument Zarządzenie Nr 190/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-10-23 12:42
dokument 189 2019-10-23 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.09.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 83 z dnia 09.04.2019 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. ?Przebudowa ul. Karnowskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej z Karnowskiego w m. Wejherowie- Etap II?. 2019-10-23 13:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.09.2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-10-02 13:14
dokument Zarządzenie Nr 186/ 2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 17.09.2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.01.2019 r. zmienionego Zarządzeniem Prezydent Miasta Wejherowa nr 65/2019 z dnia 26.03.2019 r . , Nr 107/2019 z dnia 07.05.2019 r., Nr 122/2019 z dnia 11.06.2019 r., Nr 139/2019 z dnia 02.07.2019r., Nr 151/2019 z dnia 22.07.2019 r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2019-10-02 12:38
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 185/2019 z dnia 17 września 2019 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2019-10-23 13:03
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 184/2019 z dnia 17 września 2019 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2019-10-23 13:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 183/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.09.2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2019-09-26 12:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 182/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.09.2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2019-09-26 12:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 181/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 03 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-09-09 15:40
dokument Zarządzenie nr 179/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-09-10 07:51
dokument Zarządzenie Nr 178/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia03-03.2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2019-09-09 15:35
dokument Zarządzenie Nr 177/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.09.2019 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wejherowie 2019-09-12 09:55
dokument Zarządzenie Nr 176/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powierzenia Pani Bożenie Konkol pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie 2019-09-12 09:48
dokument Zarządzenie Nr 175a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok oraz ZARZĄDZENIE NR 175/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 2019-09-10 09:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 174/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-09-09 15:39
dokument Zarządzenie Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu prawa własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia 2019-09-09 15:37
dokument Zarządzenie Nr 172/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27.08.2019 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udostępniania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa 2019-09-02 07:44
dokument ZARZĄDZENIE 171/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-09-02 07:47
dokument Zarządzenie Nr 170a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-09-02 07:42
dokument PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 2019-09-02 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-09-02 07:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 168/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-09-02 07:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 166/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-08-19 13:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 165/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego 2019-08-19 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2020 2019-09-10 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019. Zarządzenie Nr 163a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-09-02 11:24
dokument Zarządzenie nr 162/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. 2019-09-02 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019. Zarządzenie Nr 161a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-09-02 11:25
dokument Zarządzenie Nr 160/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.08.2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 13:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 159/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-08-13 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 158a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.08.2019 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia nr 126/2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie Nr 158/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-26 12:13
dokument Zarządzenie nr 157/ 2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-08-09 15:31
dokument Zarządzenie Nr 156/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa i dnia 30 lipca 2019 roku o wykonywaniu uchwały Nr VIIIK/X/108/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej oraz weryfikacji uprawnień do otrzymywania zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-08-09 15:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019. Zarządzenie Nr 155a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-09-02 11:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 154/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 2019-08-09 15:13
dokument Zarządzenie Nr 153/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 lipca 2019 roku 'W sprawie ustalenia ?Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa" 2019-08-09 15:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania 2019-07-29 09:24
dokument Zarządzenie Nr 151/2019r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22.07.2019r. o zmianie Zarządzenia Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15. Ol. 2019 r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 65/2019 z dnia 26.03.2019 r., Nr 107/2019 z dnia 07.05.2019 r., Nr 122/2019 z dnia 11.06.2019 r., Nr 13912019 z dnia 02.07.2019 r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2019-07-29 09:21
dokument Zarządzenie nr 150/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2019-07-29 09:05
dokument Zarządzenie Nr 149a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-07-29 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/2019 PREZYDENT A MIAST A WEJHEROWA z dtlia 15lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 2019-07-29 08:56
dokument Zarządzenie Nr 148/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.07. 2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr 140/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.07.2019 r. 2019-07-10 13:56
dokument Zarządzenie Nr 147/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.07.2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu obciążania nieruchomości należących do zasobu Gminy Miasta Wejherowa 2019-07-11 10:46
dokument Zarządzenie Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2019-07-11 10:46
dokument Zarządzenie nr 145/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2019-07-11 10:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 144/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-07-10 07:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 144/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2019-07-11 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-07-29 08:51
dokument ZARZĄDZENIENR 142 / 2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.07.2019 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia nr 126/2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-07-29 08:50
dokument Zarządzenie nr 141/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.07.2019 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej z odzieży roboczej pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2019-07-10 07:43
dokument Zarządzenie Nr 140/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.07.019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Wejherowie 2019-07-08 08:01
dokument Zarządzenie Nr 139/2019r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 02.07.2019r. o zmianie Zarządzenia Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15. Ol. 2019 r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 65/2019 z dnia 26.03.2019 r., Nr 107/2019 z dnia 07.05.2019 r., nr 122/2019 z dnia 11.06.2019 w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2019-07-08 07:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2019-07-08 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019. Zarządzenie Nr 137a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-07-29 09:19
dokument Zarządzenie Nr 136/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28.06.2019 r. w sprawie glosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa w roku 2019 2019-08-08 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2018 rok 2019-07-11 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 oraz Zarządzenie Nr 134a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-07-11 10:56
dokument Zarządzenie Nr 133/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-07-11 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 132 / 2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-07-29 09:07
dokument Zarządzenie Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.06.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-06-27 08:20
dokument Zarządzenie Nr 130/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2019-06-27 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-27 08:22
dokument Zarządzenie Nr 128/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13.06.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wejherowie 2019-06-21 11:33
dokument Zarządzenie Nr 127/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia Pani Sylwii Marczyńskiej obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie 2019-06-16 18:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-27 08:37
dokument Zarządzenie Nr 125/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia posiadania nieruchomości 2019-07-11 10:59
dokument Zarządzenie Nr 124/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-06-27 08:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 123/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-07-11 11:07
dokument Zarządzenie Nr 122/2019r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 11.06.2019r. o zmianie Zarządzenia Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15. 01. 2019 r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 65/2019 z dnia 26.03.2019 r., Nr 107/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. 2019-07-11 11:01
dokument Zarządzenie Nr 121/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 4 czerwiec 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2019-06-27 08:36
dokument Zarządzenie Nr 120/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany 2019-06-10 11:26
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 119 /2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku o wyróżnieniu Medalem Róży 2019-06-04 11:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 118/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-06-05 22:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta "Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019. Zarządzenie Nr 117a/2019 Prezydenta Miasta ?Wejherowa z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-06-05 22:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 116/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-06-05 22:29
dokument ZARZĄD ZENIE Nr 115/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-06-05 22:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 114/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-06-05 22:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2019-05-31 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w bud żecie Gminy :Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019. Zarządzenie Nr 112a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-06-05 22:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 111/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-05-23 14:49
dokument Zarządzenie Nr 110/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa 2019-05-21 07:28
dokument Zarządzenie nr 109/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 maja 2019 r. o zmianie Zarządzenia nr 218/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego oraz procedury realizacji i rozliczania projektu grantowego ?Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.? W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. ZARZĄDZENIE NR 109a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-27 00:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/2019 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019. Zarządzenie Nr 108a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok. 2019-05-23 08:58
dokument Zarządzenie Nr .107/2019r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 07.05.2019r. o zmianie Zarządzenia Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.01.2019r. 2019-05-19 21:53
dokument Zarządzenie nr 106/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 2019-05-19 21:49
dokument Zarządzenie nr 105/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2019-05-13 07:44
dokument Zarządzenie Nr 104 /2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018 2019-05-08 22:14
dokument PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 oraz Zarządzenie Nr 103a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-12-09 10:43
dokument Zarządzenie nr 102/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. Zarządzenie Nr 201a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 maja 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr 27/2019 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2019 roku 2019-05-31 08:39
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2019-05-15 07:31
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 100/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku o wyróżnieniu Medalem Róży 2019-07-11 10:59
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 kwietnia 2019 roku o zmianie Zarządzenia Nr 27/2019 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2019 roku 2019-05-08 22:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019. Zarządzenie Nr 98a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 kwietnia 2019 rolm w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok. 2019-05-08 22:19
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-08 22:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 96/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-05-08 22:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 94 /2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-05-08 22:27
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.04.2019 r. w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2019-04-25 08:33
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.04.2019 r. w sprawie odwołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2019-04-25 08:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 90/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 15.04.2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie za utrzymywanie kontaktu z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2019-05-08 22:29
dokument Zarządzenie nr 89/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-07-11 11:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 88/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-04-24 15:24
dokument Zarządzenie Nr. 87/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia N 2019-06-04 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2019 Nr PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 19/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.02.2015 r. 2019-04-23 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2019 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 kwietnia 20 19 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019. Zarządzenie Nr 85a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok. 2019-04-23 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 84 /2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-23 11:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.04.2019 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Przebudowa ul. Karnowskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej z Karnowskiego w m. Wejherowie- Etap". 2019-04-23 11:18
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2019-04-11 14:00
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie sporządzenia raportu o stanie Gminy Miasta Wejherowa za rok 2018 2019-06-04 10:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZAnimals 2019-04-11 13:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Na 2019-04-11 12:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2019-04-11 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/ 2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej N 2019-06-04 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na roli 2019. Zarządzenie Nr 75a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-04-18 10:04
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-04-18 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2019-04-05 14:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej 2019-04-05 14:17
dokument Zarządzenie nr 70/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1.04.2019 w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2019 2019-04-05 14:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.03.2019 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Przebudowa ul. Karnowskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej z Karnowskiego w m. Wejherowie- Etap ". ZARZĄDZENlE NR 69a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-23 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.03.2019 r. w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Świadczenie usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, montażu i demontażu flag z okazji uroczystości miejskich i państwowych oraz utrzymania i pielęgnacji zieleni w Jatach 2019-2022" 2019-04-14 22:51
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.04.2019r. w sprawie odwołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2019-04-01 08:48
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.04.2019r. w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2019-04-01 08:47
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.03.2019r. o zmianie Zarządzenia Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15. 01. 2019r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2019-04-01 08:44
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.03.2019 r. w sprawie wykonania Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa na rok 2019 2019-04-01 08:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 63/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-04-01 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.03.201 9 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia nr 5812019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-14 22:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.03.2019 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 48/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-01 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 58a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.03.2019 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 48/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE NR 58b/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.03.2019 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 48/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-05 22:37
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwolmpu części nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Gminy Miasta Wejherowa 2019-03-14 11:43
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie. 2019-04-11 07:29
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2019-03-11 10:34
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-03-11 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 marca 2019 roku W sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2019 roku 2019-03-06 09:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 marca 2019 roku W sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2019 roku. 2019-03-06 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019. Zarządzenie Nr 50a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok. ZARZĄDZENIE NR 50b/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.02.2019 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 3912019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENlE NR 50c l 2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 01.03.2019 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 39/2019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-01 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.02.2019 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia nr 4412019 z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-01 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-01 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-14 22:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019. Zarządzenie Nr 46a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok. 2019-03-14 22:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.02.2019 roku w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2019 rok na wylmnanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2019-02-27 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-14 22:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-04-01 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-02-27 09:07
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2019-02-20 21:53
dokument Zarządzenie nr 40/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 2019-02-20 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-02-27 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-02-27 09:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2019-02-18 09:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru IW wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2019-02-20 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019. Zarządzenie Nr 35a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-02-20 08:18
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Wejherowa 2019-02-13 20:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.02.2019 r. w sprawie opracowania i przekazania danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2018. 2019-02-13 20:39
dokument Zarządzenie Nr 32a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok. ZARZĄDZENIE NR 32b/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.02.2019 r. w sprawie: Zmiany zarządzenia 25/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-05 22:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 20 19 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 2019-02-13 20:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-02-12 13:57
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 30/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa 2019-03-14 11:40
dokument Zarządzenie nr 29/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I 2019-02-22 11:06
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do protokolarnego odbioru nakładów 2019-03-01 22:47
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2019-02-07 09:53
dokument Zarządzenie Nr 26a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-01-29 22:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 2019-01-29 22:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-01-24 08:18
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Mieszkaniowych 2019-01-24 08:15
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadku utraty przez najemców prawa do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa 2019-01-23 11:20
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa 2019-01-23 15:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 22.01.2019 r. w sprawie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Wejherowa w 2019 r. 2019-01-24 08:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 styczeń 2019 w sprawie zmiany "Regulaminu finansowania zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie z budżetu Gminy Miasta Wejherowa" stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 142/2010 z dnia 26.07.2010 r. Prezydenta Miasta Wejherowa 2019-01-23 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2019 roku W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ZADAŃ PUBLICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA WEJHEROWA W 2019 ROKU 2019-01-22 14:56
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 2019-01-22 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-01-21 15:22
dokument Zarządzenie Nr 16/2019r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 15.01.2019r. o zmianie Zarządzenia Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.01.2018 r., zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 56/2018 z dnia 12.03.2018 r.,Nr 67/2018 z dnia 26.03,2018 r., Nr 84/2018 z dnia 16.04.2018 r., Nr 174/2018 z dnia 30.07.2018 r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia: 2019-01-24 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2019 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019. Zarządzenie Nr 15a/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 ro 2019-01-22 14:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2019-01-16 13:58
dokument Zarządzenie nr 13/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. N 2019-01-18 13:39
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2019-01-18 13:36
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2019 2019-01-15 12:54
dokument Zarządzenie nr 10/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako zamawiającego upoważnionego do przetwarzania oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych. ZARZĄDZENIE NR 10A/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.01.2019 r. w sprawie po wołania Komisji Przetargowej 2019-01-22 14:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedwy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2019-01-15 12:58
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste 2019-01-11 22:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2019 PREZYDENT A MIASTA WEJHEROWA z dnia 8 stycznia 20 19 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019. Zarządzenie Nr 7a/2019 Prezydenta Miasta 'iVejherowa z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2019 rok 2019-01-15 12:56
dokument Zarządzenie nr 6/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 stycznia 2019 w sprawie ustalenia wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2019 2019-01-11 22:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wyłonienie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2019-01-09 08:56
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 4/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku o wyróżnieniu Medalem Róży 2019-01-31 22:34
dokument Zarządzenie nr 3/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 stycznia 2019 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Tomasza Żmudę - Trzebiatowskiego 2019-01-18 13:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 2/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powolania zespołu do spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa 2019-01-11 22:22
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych oraz służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2019-01-15 22:04