Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/21/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia

Uchwała Nr VIIIk/III/21/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia

Na podstawie art.10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268).

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miasta Wejherowa wyraża wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa, jako jedną z gmin tworzących aglomerację Gdynia, a Gminą Miasta Gdynia, jako gminą wiodącą aglomeracji Gdynia - w myśl art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) oraz pozostałymi gminami tworzącymi aglomerację Gdynia: Gminą Miasta Wejherowo, Gminą Miejską Reda, Gminą Miejską Rumia, Gminą Miasta Gdańsk, Gminą Wejherowo, Gminą Kosakowo, Gminą Szemud i Gminą Puck, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2268) polegającego na aktualizacji wielkości aglomeracji Gdynia wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców (RLM) oraz obszaru i granic aglomeracji Gdynia.

§ 2. Z tytułu realizacji porozumienia jego strony nie będą zgłaszać wzajemnych roszczeń finansowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na podstawie Uchwały Nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014r, została wyznaczona aglomeracja Gdynia, w skład której wchodzą: miasta Gdynia, Reda, Rumia i Wejherowo oraz położone w gminie Kosakowo miejscowości: Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie (stanowiącej cześć wsi Dębogórze), Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa i Suchy Dwór, położone w gminie Puck miejscowości: Połchowo, Rekowo Górne, Sławutówko i Widlino, położone w gminie Szemud miejscowości: Bojano, Dobrzewino, Karczemki i Koleczkowo, położone w gminie Wejherowo miejscowości: Bolszewo, Gościcino i Łężyce.

Miasto Gdynia pełni w ww. aglomeracji funkcję gminy wiodącej, ponieważ manajwiększą równoważną liczbą mieszkańców (RLM).

 

Artykuł 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby informowania Rady Miasta o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji.

 

Analiza rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wykazuje konieczność zaktualizowania aglomeracji Gdynia w zakresie równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji (RLM).

 

Podstawą do zawarcia porozumienia ? zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.) ? będą stosowne uchwały podjęte przez Rady wszystkich gmin wchodzących w skład aglomeracjiGdynia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

 

Jacek Gafka

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:59