Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/19/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ul. Judyckiego, ul. 12 Marca i od północy terenem kolejowym

Uchwała Nr VIIIk/III/19/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ul. Judyckiego, ul. 12 Marca i od północy terenem kolejowym

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa,

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ul. Judyckiego, ul. 12 Marca i od północy terenem kolejowym, zwanej w dalszej treści uchwały ?zmianą planu?, w granicach wskazanych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Teren zmiany planu jest częścią obszaru objętego:

a) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, uchwalonym Uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18.12.2001 r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 4569 ze zm.);

b) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa ?Wejherowo-Nanice?, uchwalonym Uchwałą nr IIIk/VI/92/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 1 sierpnia 2000 r., nr 74, poz. 455).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/III/19/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 30-08-2019 10:18