Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/16/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących uprzednio własność Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/III/16/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących uprzednio własność Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących uprzednio własność Gminy Miasta Wejherowa, zabudowanych na cele mieszkaniowe, Prezydent Miasta Wejherowa udziela osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty w wysokości:

1) 90% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.;

2) 70% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.;

3) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.,

z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. 1. Bonifikaty udziela się pod warunkiem zgłoszenia na piśmie Prezydentowi Miasta Wejherowa przez właściciela nieruchomości przekształconej zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie:

1) do dnia 1 lutego 2020 r. - w przypadku bonifikaty, o której mowa w §1 pkt 1;

2) do dnia 1 lutego 2021 r. - w przypadku bonifikaty, o której mowa w §1 pkt 2;

3) do dnia 1 lutego 2022 r. - w przypadku bonifikaty, o której mowa w §1 pkt 3.

2. Bonifikaty, o której mowa w §1 nie udziela się, gdy właściciel nieruchomości przekształconej na dzień wniesienia opłaty jednorazowej posiada wymagalne zadłużenie wobec Gminy Miasta Wejherowa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, rocznej opłaty przekształceniowej lub podatku od nieruchomości oraz nie ureguluje tego zadłużenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty.

§ 3. Uchwała Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. Nr Vk/XVIII/193/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa oraz ustalenie stopy oprocentowania za nieuiszczoną część opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:46