Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/15/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu

Uchwała Nr VIIIk/III/15/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miasta Wejherowa pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn. ?Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych                   nr 1487G oraz nr 1488G ? budowa Ronda ul. 12 Marca i ul. Sikorskiego, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej                 ze środków budżetu na rok 2019 w wysokości 800 000,00 zł (słownie : osiemset tysięcy złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Gminą Miasta Wejherowa. Do  zawarcia umowy upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

     

 

 

 

 

 

 

     Uzasadnienie:

 

 Gmina Miasta Wejherowa zamierza udzielić pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn. ?Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1487G oraz nr 1488G ? budowa Ronda ul. 12 Marca i ul. Sikorskiego.

 Zgodnie z art.7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych. Ustawodawca zezwala jednostkom samorządu terytorialnego na udzielanie innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej określonej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.

Z tego też względu mając na uwadze zaistniałą potrzebę udzielania Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej związanej z realizacją powyższego zadania Gmina Miasta Wejherowa może przystąpić do współdziałania z Powiatem Wejherowskim w powyższej sprawie.

Wspólna realizacja tego zadania ma na celu poprawę warunków komunikacji w mieście, upłynni ruch oraz ułatwi swobodne i bezpieczne poruszanie się po mieście Wejherowo.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Powiatem Wejherowskim.

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

 

Jacek Gafka

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:44