Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/8/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/III/8/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/III/8/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/III/8/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2018-2034

 

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2034.

 

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIk/XXXIX/450/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody i wydatki w 2018 roku, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2018 rok,

 

 W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIk/XXXIX/450/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe

1.W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa", zwiększono limit zobowiązań i wydatków w roku 2018 o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania "Ławka Niepodległości dla samorządów".

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:25