Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

 

ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo

II piętro, pokój 209

tel. 58/ 677-71-59

Podlega pod Skarbnika Miasta

Do zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw związanych z finansami
i budżetem Miasta, a w szczególności:
1. opracowywanie projektu uchwały budżetowej na podstawie ustalonych wytycznych
i projektów jednostkowych planów finansowych,
2. opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta zmieniających
budżet w ciągu roku budżetowego,
3. opracowywanie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami,
4. opracowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
5. opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta zmieniających
wieloletnią prognozę finansową w ciągu roku budżetowego ,
6. nadzorowanie przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej,
7. bieżąca analiza realizacji budżetu oraz opracowywanie okresowych informacji celem
przedkładania Radzie i Prezydentowi stosowanie do potrzeb,
8. wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem jednostki,
9. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych przedkładanych przez poszczególne komórki
organizacyjne Urzędu,
1 O. sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
11 . sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
12. prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Miasta i Urzędu, w tym zadań własnych
oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,
13. prowadzenie ewidencji księgowej majątku Miasta,
14. naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz wykonywanie obowiązku pobierania,
odprowadzania i opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń
i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy,
15. prowadzenie innych spraw związanych z gospodarką finansowo - budżetową
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-01-2010 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 21-02-2023 11:59