herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/446/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2017-11-10 13:43
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/445/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 2017-11-10 13:40
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/444/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XIX/247/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolu w zakresie realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów i doradców zawodowych 2017-11-10 13:38
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/442/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej 2017-11-10 13:34
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/441/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej 2017-11-10 13:32
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/440/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Wejherowa - aktualizacja 2017" 2017-11-10 13:31
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/439/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXVI/417/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2017-11-10 13:28
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/438/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2017-11-10 13:27
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/437/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2017-11-10 13:24
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/436/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XXVIII/315/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalania opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie 2017-11-10 13:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/435/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2017-11-10 13:13
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVIII/434/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2017-11-10 13:12