herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/321/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 2016-12-24 00:09
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/320/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 2016-12-24 00:00
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/319/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały nr VIk/XLV/537/2014 Rady Miasta Wejherowa z 09 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie prowadzonym przez Gminę Miasta Wejherowa 2016-12-23 23:58
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/318/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2016-12-23 23:57
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/317/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017" 2016-12-23 23:55
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/316/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017" 2016-12-23 23:53
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/315/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie 2016-12-23 23:50
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/314/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2016-12-23 23:48
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/313/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie wschodniego odcinka ul. Wałowej i rzeki Cedron 2016-12-23 23:47
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/312/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2016-12-23 23:44
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/311/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Wejherowa 2016-12-23 23:42
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/310/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXII/244/2016 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2016-12-23 23:39
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/309/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2016-12-23 23:37
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/308/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2016-12-23 23:35
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/307/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2016-12-23 22:25
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/306/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016-12-23 22:18
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/305/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2016-12-23 22:15
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/304/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016 2016-12-23 22:11
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVIII/303/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wskazania priorytetów w zakresie inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną na terenie miasta Wejherowa 2016-12-23 22:08