Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/128/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2013-2017 2015-09-15 15:06
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/127/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi łączącemu ulicę Jana III Sobieskiego z ulicą Bukową w Wejherowie 2015-09-15 15:05
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/126/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2015-09-15 15:05
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/125/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych 2015-09-15 15:01
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/124/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2013-2017 2015-09-15 15:00
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/123/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa 2015-09-15 14:59
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/122/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 2015-09-15 14:58
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/121/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2015-09-15 14:57
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/120/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 2015-09-15 14:56
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/119/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zgłoszenia reprezentanta Gminy Miasta Wejherowa do Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 2015-09-15 14:55
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/118/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Wejherowa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-09-15 14:54
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/117/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. 12-go Marca 236 w Wejherowie 2015-09-15 14:53
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/116/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. 10 Lutego 4-5 w Wejherowie 2015-09-15 14:51
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/115/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2015-09-15 14:50
dokument Uchwała Nr VIIk/XII/114/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/III/12/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2015-09-23 11:59
dokument UCHWAŁA Nr VIIk/XII/113/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2015-09-15 14:46