Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XXIII/269/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr VIk/XXIII/269/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 9 października 2012 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) , art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz  obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia  2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013. (M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r., poz. 587)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  
 

§   1.   1.   Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Wejherowa:  

1)   od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:  

-   od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, -   740,00   zł.  

-   od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO V -   375,00 zł.  

-   od pozostałych samochodów -   780,00 zł.  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie:  

-   od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, -   1.250,00   zł.  

-   od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO V -   625,00 zł.  

-   od pozostałych samochodów -   1.320,00 zł.  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton:  

-   od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, -   1.550,00   zł.  

-   od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO V -   770,00 zł.  

-   od pozostałych samochodów -   1.570,00 zł.  

2)   od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

-   z zawieszeniem pneumatycznym lub z   zawieszeniem uznanym za równoważne -   3.020,00 zł.  

-   z pozostałym zawieszeniem -   3.060,00 zł.  

3)   od ciągnika siodłowego i   balastowego, przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton, z   tym że:  

-   od ciągnika siodłowego i   balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV, -   1.730,00 zł.  

-   od ciągnika siodłowego i   balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO V -   860,00 zł.  

-   od pozostałych ciągników siodłowych i   balastowych -   1.780,00 zł.  

4)   od ciągnika siodłowego i   balastowego, przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą, o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 12 ton do 36 ton włącznie  

-   z zawieszeniem pneumatycznym lub z   zawieszeniem uznanym za równoważne -   2.310,00 zł.  

-   z pozostałym zawieszeniem   - 2.380,00 zł.  

b)   powyżej 36 ton  

-   z zawieszeniem pneumatycznym lub z   zawieszeniem uznanym za równoważne -   2.330,00 zł.  

-   z pozostałym zawieszeniem -   3.080,00 zł.  

5)   od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -   1.580,00 zł.  

6)   od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

a)   od 12 ton do 36 ton włącznie  

-   z zawieszeniem pneumatycznym lub z   zawieszeniem uznanym za równoważne -   1.800,00 zł.  

-   z pozostałym zawieszeniem –   1.830,00 zł.  

b)   powyżej 36 ton  

-   z zawieszeniem pneumatycznym lub z   zawieszeniem uznanym za równoważne -   2.280,00 zł.  

-   z pozostałym zawieszeniem -   2.340,00 zł.  

7)   od autobusów, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc:  

-   od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV -   1.780,00 zł.  

-   od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO V -   900,00 zł.  

-   od pozostałych autobusów -   1.830,00 zł.  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc:  

-   od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV -   2.280,00 zł.  

-   od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO V –   1.150,00 zł.  

-   od pozostałych autobusów -   2.320,00 zł.  

§   2.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VIk/X/118/2011 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 27 września 2011 roku w   sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z   2011r. Nr 145, poz. 2986).  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  
Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 17-10-2012 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2012 13:05