Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/300/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr Vk/XXXII/360/2009 Rady Miasta Wejherowa w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa na stałe obwody głosowania 2012-10-18 13:04
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/299/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr Vk/L/543/2010 Rady Miasta Wejherowa w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych szkołom, przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2012-10-18 13:03
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/298/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIIk/XLI/446/2002 Rady Miasta Wejherowa Akt o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 2012-10-18 13:01
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/297/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową 2012-10-18 13:00
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/296/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IVk/XXXVI/421/2005 Rady Miasta Wejherowa w sprawie utworzenia Funduszu Nagród Prezydenta Miasta Wejherowa 2012-10-18 12:59
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/295/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIk/XXXIII/412/98 Rady Miasta Wejherowa w sprawie ustalenia zasad zbywania gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych w celu poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych przez nich nieruchomości 2012-10-18 12:58
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/294/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IVk/XXIII/294/2004 Rady Miasta Wejherowa w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa 2012-10-18 12:57
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/293/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IVk/XXII/275/2004 Rady Miasta Wejherowa w sprawie ustalenia kryterium dochodowego i zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków w szkołach oraz w sprawie odpłatności za dożywianie 2012-10-18 12:55
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/292/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IVk/XIX/251/2004 Rady Miasta Wejherowa w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2012-10-18 12:53
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/291/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr Vk/XVIII/204/2008 Rady Miasta Wejherowa w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2012-10-18 12:51
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/290/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IVk/XVII/204/2004 Rady Miasta Wejherowa w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa 2012-10-18 12:47
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/289/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr Vk/XVIII/203/2008 Rady Miasta Wejherowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 2012-10-18 12:45
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/288/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr Vk/XVIII/195/2008 Rady Miasta Wejherowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa dotyczącej zmiany granic administracyjnych Miasta Wejherowa 2012-10-18 12:15
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/287/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIk/XV/195/96 Rady Miasta Wejherowa o utworzeniu Osiedla "Śmiechowo Północ" 2012-10-17 13:29
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/286/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/169/91 Rady Miasta Wejherowa w sprawie uporządkowania nazewnictwa ulic w mieście Wejherowie 2012-10-17 13:28
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/285/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr Vk/XVI/164/2007 Rady Miasta Wejherowa w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa pod nazwą Wzgórze Ojca Grzegorza 2012-10-17 13:27
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/284/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców 2012-10-17 13:25
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/283/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIIk/X/133/1999 Rady Miasta Wejherowa w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wejherowie 2012-10-17 13:24
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/282/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IVk/VI/74/2003 Rady Miasta Wejherowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 2012-10-17 13:23
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/281/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IVk/VI/72/2003 Rady Miasta Wejherowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 2012-10-17 13:22
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/280/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIIk/V/72/99 Rady Miasta Wejherowa w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Nr 3 w Wejherowie 2012-10-17 13:20
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/279/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIIk/V/71/99 Rady Miasta Wejherowa w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Nr 2 w Wejherowie 2012-10-17 13:19
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/278/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-10-17 13:16
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/277/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. o nadaniu nowego Statutu samorządowej instytucji kultury - Wejherowskiemu Centrum Kultury w Wejherowie 2012-10-17 13:15
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/276/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zgłoszenia reprezentanta Gminy Miasta Wejherowa do Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 2012-10-17 13:14
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/275/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Miasta Wejherowa do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie 2012-10-17 13:13
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/274/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz uregulowania poboru tej opłaty na targowiskach miejskich 2012-10-17 13:12
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/273/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie poboru i wysokości opłaty targowej za handel okrężny na terenie Miasta Wejherowa 2012-10-17 13:10
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/272/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wejherowo - Nanice część miasta 2012-10-17 13:09
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/271/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2012-10-17 13:07
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/270/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2012-10-17 13:06
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/269/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2012-10-17 13:05
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/268/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 2012-10-17 13:03
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/267/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 2012-10-17 12:34
dokument Uchwała Nr VIk/XXIII/266/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. o zmianie uchwały nr VIk/XIII/166/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2012-10-18 09:40