Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg głosowania 2022-03-29 12:27
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2022-03-30 21:50
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/435/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. Stanowisko Rady Miasta Wejherowa w sprawie zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę 2022-03-30 15:25
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/436/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2022 2022-03-30 15:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/437/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2022-03-30 15:23
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/438/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2022-03-30 15:22
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/439/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 2022-03-30 15:18
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/440/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie 2022-03-30 15:16
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/441/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/138/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz uregulowania poboru opłaty na targowisku ?CENTRUM? w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 243 2022-03-30 15:15
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/442/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa 2022-03-30 15:13
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/443/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy położonej na działce 302 obr. 14 w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia 19 2022-03-30 15:13
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/444/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy położonej na działce 264 obr. 16 w Wejherowie przy ul. 3 Maja 22 2022-03-30 15:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/445/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2022-03-30 15:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/446/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2022-03-30 15:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/447/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Sobieskiego, Inwalidów Wojennych, Zachodniej i Transportowej 2022-03-30 15:07
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/448/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym 2022-03-30 15:06
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/449/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Gdańskiej, Rybackiej, Necla i Ceynowy 2022-03-30 15:05
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/450/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2022-03-30 15:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/451/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2022-03-30 15:02
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/452/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Wejherowa na lata 2023 - 2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 2022-03-30 15:01
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/453/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-03-30 15:01
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/454/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Wejherowie 2022-03-30 14:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/455/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wejherowie 2022-03-30 14:57
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/456/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Wejherowie 2022-03-30 14:55
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/457/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. o zmianie nazwy ulicy 12 Marca w Wejherowie 2022-03-30 14:54
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/458/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 2022-03-30 13:01
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/459/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXVIII/394/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2022-03-30 12:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/460/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2021 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2022-03-30 12:56
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/461/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021" 2022-03-30 12:55
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/462/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/I/4/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia składu stałych Komisji Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2018-2023 2022-03-30 12:53
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/463/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 2022-03-30 12:52