Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXI/439/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Uchwała Nr VIIIk/XXXI/439/2022
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim  oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 8).

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące ceny maksymalne za usługi przewozowe w gminnym transporcie pasażerskim:

1. Za bilet jednorazowy jednoprzejazdowy  w wersji papierowej ? 4,80zł (cztery 80/100 złote).

2. Za bilet jednorazowy jednoprzejazdowy  w wersji elektronicznej ? 4,60zł (cztery 60/100 złote).

3. Za bilet czasowy imienny i ?na okaziciela? do 24 godzin  ? 16,00zł (szesnaście 00/100 złotych).

4. Za bilet  okresowy miesięczny imienny -  98,00zł  (dziewięćdziesiąt osiem 00/100 złote)

5. Za bilet okresowy miesięczny ?na okaziciela? ? 116,00zł (sto szesnaście  00/100 złotych)

6. Za bilet okresowy miesięczny ?na okaziciela? 5 dniowy ? 26,00zł (trzydzieści 00/100 złotych)

§ 2. Opłaty dodatkowe.

1. Określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:

1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu - 60-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego pełnopłatnego,

2) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu -  50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego pełnopłatnego,

3) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie - 25-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego pełnopłatnego,

4) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu ?190-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego pełnopłatnego,

5) opłatę manipulacyjną określa się, jako 6% -  zaokrąglonej w górę do pełnego złotego -  opłaty dodatkowej pobieranej w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu w wysokości, gdy jest ona uiszczona w terminie do 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej zapłaty.

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1 i 2 obniża się o 50%.

3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1, 2 i 3 obniża się o 30%.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIIIk/XV/195/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 roku poz.301).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od dnia 01.06.2022 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 30-03-2022 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2022
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2022 15:18