Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg Sesji 2021-10-26 08:57
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2021-10-27 11:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/395/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2021-10-28 11:52
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/394/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2021-10-28 11:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/393/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr VIk/XL/477/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej 2021-10-28 11:47
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/392/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda 2021-10-28 11:45
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/391/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną 2021-10-28 11:44
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/390/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2021-10-28 11:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/389/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2021-10-28 11:39
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/388/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2021-10-28 11:35
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/387/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XXI/270/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa 2021-10-28 11:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/386/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej 2021-10-28 11:31
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/385/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej 2021-10-28 11:29
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/384/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2021-10-28 11:27
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/383/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zobowiązania do kontynuacji działań wskazanych w Indywidualnym Planie Poprawy Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie i Indywidualnym Planie Poprawy Dostępności dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie 2021-10-28 11:25
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/382/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2021-10-28 11:17
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/381/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 2021-10-28 11:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/380/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIII/286/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2021-10-28 11:11
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XXVIII/379/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2021 2021-10-28 10:54