Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 231/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Wojciech Dzieliński 2024-01-17 13:07:15
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 231/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Wojciech Dzieliński 2024-01-17 13:07:13
Zarządzenie Nr 230a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2024 rok Wojciech Dzieliński 2024-01-17 13:06:55
Zarządzenie Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Wojciech Dzieliński 2024-01-17 13:05:48
Zarządzenie Nr 229/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2024-01-17 13:04:42
Zarządzenie Nr 228/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2024-01-17 13:02:08
Zarządzenie Nr 227a/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2023 rok Wojciech Dzieliński 2024-01-17 13:00:57
ZARZĄDZENIE NR 227 /2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023. Wojciech Dzieliński 2024-01-17 13:00:21
ZARZĄDZENIE NR 226/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Bojano, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Koleczkowo Wojciech Dzieliński 2024-01-17 12:58:37
Zarządzenie Nr 225/2023 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12.12.2023 r. w sprawie Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich Wojciech Dzieliński 2024-01-17 12:57:48
ZARZĄDZENIE NR 224 / 2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08.12.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 219/2023 z dnia 05.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Wojciech Dzieliński 2024-01-17 12:56:00
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia. Adam Ślusałek 2024-01-16 09:05:43
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia. Adam Ślusałek 2024-01-16 09:01:38
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2024-01-12 13:38:06
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE Wojciech Dzieliński 2024-01-12 10:46:02
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 Wojciech Dzieliński 2024-01-11 14:06:47
Teresa Skowrońska Wojciech Dzieliński 2024-01-11 10:55:06
Dariusz Kreft Wojciech Dzieliński 2024-01-11 10:54:32
Dariusz Kreft Wojciech Dzieliński 2024-01-11 10:51:13
[Zakończono] Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2024-01-10 15:21:24
[Zakończono] Podinspektor w Wydziale Spraw Lokalowych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2024-01-10 15:21:11
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do oddania w użytkowanie.. Adam Ślusałek 2024-01-10 14:36:50
[Zakończono] Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2024-01-09 14:46:13
2024r - Ogłoszenia o naborze Wojciech Dzieliński 2024-01-09 14:45:09
Obwieszczenia - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2024-01-09 10:44:53
POSTANOWIENIE Nr 13/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Wojciech Dzieliński 2024-01-09 10:44:14
POSTANOWIENIE Nr 13/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Wojciech Dzieliński 2024-01-09 08:28:13
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania ws. zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Wojciech Dzieliński 2024-01-09 08:25:09
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - GD.ZUZ.4210.708.2019.BS Wojciech Dzieliński 2024-01-09 08:13:46
ZARZĄDZENIE NR 4/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04.01.2024 r. w sprawie opracowania i przekazania danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2023 Wojciech Dzieliński 2024-01-09 08:09:15
3 Wojciech Dzieliński 2024-01-09 08:08:28
Zarządzenie Nr 2/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako zamawiającego upoważnionego do przetwarzania oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych Wojciech Dzieliński 2024-01-09 08:08:27
Zarządzenie Nr 1/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Wojciech Dzieliński 2024-01-09 08:08:26
3 Wojciech Dzieliński 2024-01-09 08:08:17
Zarządzenie Nr 2/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako zamawiającego upoważnionego do przetwarzania oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych Wojciech Dzieliński 2024-01-09 08:08:04
Zarządzenie Nr 1/2024 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie Wojciech Dzieliński 2024-01-09 08:07:55
2024 r. Wojciech Dzieliński 2024-01-09 08:01:39
Podatek od środków transportowych Robert Pastuszko 2024-01-04 11:44:52
Opłata od posiadania psów Robert Pastuszko 2024-01-04 11:43:53
Podatki od nieruchomości Robert Pastuszko 2024-01-04 11:42:50