Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2022-12-02 14:28:27
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2022-12-02 14:26:22
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video Wojciech Dzieliński 2022-12-02 14:00:12
Otwarty Konkurs Ofert na 2023 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Robert Pienczk 2022-12-01 13:41:29
05.12.2022 r. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2022-11-30 11:04:32
05.12.2022 r. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2022-11-30 10:34:36
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową sieci gazowej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2022-11-30 07:57:37
Zarządzenie nr 203/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu na terenie Wejherowa. Robert Pienczk 2022-11-28 14:39:02
Zarządzenie nr 203/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu na terenie Wejherowa. Robert Pienczk 2022-11-28 14:38:53
Zarządzenie nr 202/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.11.2022 r. W sprawie zmiany w składzie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego Robert Pienczk 2022-11-28 14:31:58
Zarządzenie nr 202/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.11.2022 r. W sprawie zmiany w składzie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego Robert Pienczk 2022-11-28 14:31:44
Zarządzenie nr 198b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pienczk 2022-11-28 14:31:18
Zarządzenie nr 198b/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pienczk 2022-11-28 14:28:38
Zarządzenie nr 198a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pienczk 2022-11-28 14:20:31
Zarządzenie nr 198a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pienczk 2022-11-28 14:20:25
Zarządzenie nr 198/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 Robert Pienczk 2022-11-28 14:18:51
Zarządzenie nr 198/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 Robert Pienczk 2022-11-28 14:18:45
Zarządzenie nr 194/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.11.2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Robert Pienczk 2022-11-28 14:16:37
Zarządzenie nr 194/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.11.2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Robert Pienczk 2022-11-28 14:16:24
Zarządzenie nr 193/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.11.2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 193a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 193a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pienczk 2022-11-28 14:14:03
Zarządzenie nr 193/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15.11.2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 193a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 193a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 Miasta Wejherowa na 2022 rok Robert Pienczk 2022-11-28 14:13:55
Zarządzenie nr 174 / 2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.10.2022 r. w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2023 Robert Pienczk 2022-11-28 14:10:02
Zarządzenie nr 174 / 2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.10.2022 r. w sprawie: przekazania danych do planu zamówień publicznych na rok 2023 Robert Pienczk 2022-11-28 14:09:46
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Iwona Zabrocka 2022-11-28 12:07:13
Zarządzenie nr 204/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.11.2022 r. w sprawie przyznania dotacji Wejherowskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Autyzmem w trybie uproszczonym na realizację zadania zleconego z zakresu zadań publicznych należących do Gminy Miasta Wejherowa w 2022 roku Robert Pienczk 2022-11-28 11:48:55
Zarządzenie nr 203/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu na terenie Wejherowa. Robert Pienczk 2022-11-28 11:45:45
Zarządzenie nr 203/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu na terenie Wejherowa. Robert Pienczk 2022-11-28 11:45:41
Zarządzenie nr 202/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.11.2022 r. W sprawie zmiany w składzie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego Robert Pienczk 2022-11-28 11:45:23
Zarządzenie nr 202/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.11.2022 r. W sprawie zmiany w składzie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego Robert Pienczk 2022-11-28 11:45:20
Zarządzenie nr 201a/2022 Robert Pienczk 2022-11-28 11:44:29
Zarządzenie nr 201a/2022 Robert Pienczk 2022-11-28 11:44:26
Zarządzenie nr 201/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 201a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pienczk 2022-11-28 11:44:02
Zarządzenie nr 201/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 oraz Zarządzenie nr 201a/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2022 rok Robert Pienczk 2022-11-28 11:43:59
Zarządzenie nr 200/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pienczk 2022-11-28 11:43:17
Zarządzenie nr 200/2022 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie Robert Pienczk 2022-11-28 11:43:15
[ZREALIZOWANY] - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości oraz lokali, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz w drodze przetargów nieograniczonych Sebastian Bojaruniec 2022-11-28 10:53:26
[Zakończono] PODINSPEKTOR W WYDZIALE OGÓLNO-ORGANIZACYJNYM Wojciech Dzieliński 2022-11-28 09:26:21
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVIII/531/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania udzielania dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska Wojciech Dzieliński 2022-11-28 09:18:29
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVIII/530/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu Wojciech Dzieliński 2022-11-28 09:15:54
UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVIII/529/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 listopada 2022 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXIX/401/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2022-11-28 09:13:38