Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 238/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-01-20 15:00:37
ZZP.271.45.2020.BJ - Budowa nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Bartosz Janaszkiewicz 2021-01-20 14:59:33
Zarządzenie Nr 12/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 187/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-01-20 14:58:57
Zarządzenie Nr 12/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 187/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-01-20 14:58:47
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Tomasz Foryś 2021-01-20 14:56:55
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Tomasz Foryś 2021-01-20 14:56:51
Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) Tomasz Foryś 2021-01-20 14:55:18
Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) Tomasz Foryś 2021-01-20 14:55:08
Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) Tomasz Foryś 2021-01-20 14:52:33
22.01.2021 Komisja Budżetu i Finasów Rady Miasta Wejherowa Iwona Dłubek 2021-01-20 10:27:56
26 01 2021 r. - XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Anna Kowalska 2021-01-19 15:01:14
26 01 2021 r. - XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa Anna Kowalska 2021-01-19 15:00:06
Zarządzenie nr 13/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 19.01.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Miasta Wejherowa przy realizacji projektu ?Klub Integracji Społecznej Śródmieście? realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.1 Aktywna Integracja, poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa - mechanizm ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Tomasz Foryś 2021-01-19 13:58:21
Zarządzenie Nr 12/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 187/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-01-19 13:57:37
Zarządzenie Nr 12/ 2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 187/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Gminie Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-01-19 13:57:34
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 18 STYCZNIA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH Tomasz Foryś 2021-01-19 12:59:35
Zarządzenie Nr8/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako zamawiającego upoważnionego do przetwarzania oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych Tomasz Foryś 2021-01-19 12:53:01
Zarządzenie Nr8/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako zamawiającego upoważnionego do przetwarzania oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych Tomasz Foryś 2021-01-19 12:52:57
Zarządzenie nr 7/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2021 Tomasz Foryś 2021-01-19 12:50:09
Zarządzenie nr 7/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2021 Tomasz Foryś 2021-01-19 12:50:04
ZZP.271.42.2020.BJ - Budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2021-01-19 11:57:23
Zarządzenie nr 11/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021r w sprawie zatwierdzenia ?Diagnozy stanu edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasta Wejherowa? Tomasz Foryś 2021-01-18 15:25:40
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Tomasz Foryś 2021-01-18 15:22:57
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Tomasz Foryś 2021-01-18 15:22:49
ZZP.271.36.2020.AO - Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" Anna Ojowska - Rosa 2021-01-18 14:41:25
ZZP.271.43.2020.AO - Zagospodarowania terenu - boisko "Jedenastka" przy SP 11 w Wejherowie - Część 1 Anna Ojowska - Rosa 2021-01-18 12:16:17
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron Tomasz Foryś 2021-01-18 10:58:16
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron Tomasz Foryś 2021-01-18 10:57:54
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron Tomasz Foryś 2021-01-18 10:56:35
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) Tomasz Foryś 2021-01-18 10:56:30
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) Tomasz Foryś 2021-01-18 10:55:07
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron Tomasz Foryś 2021-01-18 10:54:21
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) Tomasz Foryś 2021-01-18 10:54:19
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) Tomasz Foryś 2021-01-18 10:48:54
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron Tomasz Foryś 2021-01-18 07:57:38
ZZP.271.37.2020.BJ - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo wraz z opcjami w ramach zadania pn.: "Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej" Anna Ojowska - Rosa 2021-01-15 15:31:08
Zarządzenie Nr 9/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-01-15 15:05:27
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 6a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-01-15 15:05:13
Zarządzenie nr 7/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkól na rok 2021 Tomasz Foryś 2021-01-15 15:05:12
Zarządzenie Nr8/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie jako zamawiającego upoważnionego do przetwarzania oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz samorządowych placówek oświatowych w zakresie przeglądów budynków szkolnych Tomasz Foryś 2021-01-15 15:05:11