Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebieg głosowania

Przebieg Głosowania


LIV Sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 9 kwietnia 2024 
Przeprowadzone głosowania


1.    Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie darowizny prawa własności gruntu na rzecz Województwa Pomorskiego - druk nr 707. - czas głosowania: 9 kwietnia 2024, godz. 10:10, wyniki: za : 15, przeciw: 5, wstrzymuje się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: Piotr Bochiński (za ), Marek Budnik (za ), Dorota Chodubska (za ), Marcin Drewa (przeciw), Paweł Formela (za ), Bartłomiej Frey (za ), Jacek Gafka (za ), Tomasz Groth (za ), Henryk Jarosz (za ), Ryszard Kandzora (za ), Wojciech Kozłowski (za ), Dariusz Kreft (przeciw), Czesław Kukowski (wstrzymuje się), Mariusz Łupina (za ), Justyna Ostrowska (za ), Tomir Ponka (za ), Piotr Reszke (przeciw), Teresa Skowrońska (przeciw), Leszek Szczypior (za ), Rafał Szlas (za ), Wojciech Wasiakowski (przeciw)
2.    Głosowanie w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr VIIIK/XLVI/595/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa – w obszarze ograniczonym od północy terenem kolejowym, od wschodu ul. Szczęśliwą do granicy z Gminą Wejherowo od strony południowej i zachodniej – druk nr 702. - czas głosowania: 9 kwietnia 2024, godz. 10:12, wyniki: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: Piotr Bochiński (ZA), Marek Budnik (ZA), Dorota Chodubska (ZA), Marcin Drewa (ZA), Paweł Formela (ZA), Bartłomiej Frey (ZA), Jacek Gafka (ZA), Tomasz Groth (ZA), Henryk Jarosz (ZA), Ryszard Kandzora (ZA), Wojciech Kozłowski (ZA), Dariusz Kreft (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Czesław Kukowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Mariusz Łupina (ZA), Justyna Ostrowska (ZA), Tomir Ponka (ZA), Piotr Reszke (ZA), Teresa Skowrońska (ZA), Leszek Szczypior (ZA), Rafał Szlas (ZA), Wojciech Wasiakowski (ZA)
3.    Głosowanie w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2024 - druk nr 711A. - czas głosowania: 9 kwietnia 2024, godz. 10:15, wyniki: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: Piotr Bochiński (ZA), Marek Budnik (ZA), Dorota Chodubska (ZA), Marcin Drewa (ZA), Paweł Formela (ZA), Bartłomiej Frey (ZA), Jacek Gafka (ZA), Tomasz Groth (ZA), Henryk Jarosz (ZA), Ryszard Kandzora (ZA), Wojciech Kozłowski (ZA), Dariusz Kreft (ZA), Czesław Kukowski (ZA), Mariusz Łupina (ZA), Justyna Ostrowska (ZA), Tomir Ponka (ZA), Piotr Reszke (ZA), Teresa Skowrońska (ZA), Leszek Szczypior (ZA), Rafał Szlas (ZA), Wojciech Wasiakowski (ZA)
4.    Głosowanie w sprawie o zmianie uchwały Nr VIIIk/LI/660/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa - druk nr 712A. - czas głosowania: 9 kwietnia 2024, godz. 10:16, wyniki: ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: Piotr Bochiński (ZA), Marek Budnik (ZA), Dorota Chodubska (ZA), Marcin Drewa (ZA), Paweł Formela (ZA), Bartłomiej Frey (ZA), Jacek Gafka (ZA), Tomasz Groth (ZA), Henryk Jarosz (ZA), Ryszard Kandzora (ZA), Wojciech Kozłowski (ZA), Dariusz Kreft (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Czesław Kukowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Mariusz Łupina (ZA), Justyna Ostrowska (ZA), Tomir Ponka (ZA), Piotr Reszke (ZA), Teresa Skowrońska (ZA), Leszek Szczypior (ZA), Rafał Szlas (ZA), Wojciech Wasiakowski (ZA)
5.    Głosowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa – druk nr 703. - czas głosowania: 9 kwietnia 2024, godz. 10:20, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: Piotr Bochiński (ZA), Marek Budnik (ZA), Dorota Chodubska (ZA), Marcin Drewa (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Paweł Formela (ZA), Bartłomiej Frey (ZA), Jacek Gafka (ZA), Tomasz Groth (ZA), Henryk Jarosz (ZA), Ryszard Kandzora (ZA), Wojciech Kozłowski (ZA), Dariusz Kreft (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Czesław Kukowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Mariusz Łupina (ZA), Justyna Ostrowska (ZA), Tomir Ponka (ZA), Piotr Reszke (PRZECIW), Teresa Skowrońska (PRZECIW), Leszek Szczypior (ZA), Rafał Szlas (ZA), Wojciech Wasiakowski (PRZECIW)
6.    Głosowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa – druk nr 704. - czas głosowania: 9 kwietnia 2024, godz. 10:21, wyniki: ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: Piotr Bochiński (ZA), Marek Budnik (ZA), Dorota Chodubska (ZA), Marcin Drewa (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Paweł Formela (ZA), Bartłomiej Frey (ZA), Jacek Gafka (ZA), Tomasz Groth (ZA), Henryk Jarosz (ZA), Ryszard Kandzora (ZA), Wojciech Kozłowski (ZA), Dariusz Kreft (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Czesław Kukowski (ZA), Mariusz Łupina (ZA), Justyna Ostrowska (ZA), Tomir Ponka (ZA), Piotr Reszke (PRZECIW), Teresa Skowrońska (PRZECIW), Leszek Szczypior (ZA), Rafał Szlas (ZA), Wojciech Wasiakowski (PRZECIW)
7.    Głosowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa – druk nr 705. - czas głosowania: 9 kwietnia 2024, godz. 10:21, wyniki: ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: Piotr Bochiński (ZA), Marek Budnik (ZA), Dorota Chodubska (ZA), Marcin Drewa (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Paweł Formela (ZA), Bartłomiej Frey (ZA), Jacek Gafka (ZA), Tomasz Groth (ZA), Henryk Jarosz (ZA), Ryszard Kandzora (ZA), Wojciech Kozłowski (ZA), Dariusz Kreft (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Czesław Kukowski (ZA), Mariusz Łupina (ZA), Justyna Ostrowska (ZA), Tomir Ponka (ZA), Piotr Reszke (PRZECIW), Teresa Skowrońska (PRZECIW), Leszek Szczypior (ZA), Rafał Szlas (ZA), Wojciech Wasiakowski (PRZECIW)
8.    Głosowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa – druk nr 706. - czas głosowania: 9 kwietnia 2024, godz. 10:23, wyniki: ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: Piotr Bochiński (ZA), Marek Budnik (ZA), Dorota Chodubska (ZA), Marcin Drewa (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Paweł Formela (ZA), Bartłomiej Frey (ZA), Jacek Gafka (ZA), Tomasz Groth (ZA), Henryk Jarosz (ZA), Ryszard Kandzora (ZA), Wojciech Kozłowski (ZA), Dariusz Kreft (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Czesław Kukowski (ZA), Mariusz Łupina (ZA), Justyna Ostrowska (ZA), Tomir Ponka (ZA), Piotr Reszke (PRZECIW), Teresa Skowrońska (PRZECIW), Leszek Szczypior (ZA), Rafał Szlas (ZA), Wojciech Wasiakowski (PRZECIW)
9.    Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny i obciążenia jej służebnością gruntową – druk nr 708. - czas głosowania: 9 kwietnia 2024, godz. 10:25, wyniki: ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: Piotr Bochiński (ZA), Marek Budnik (ZA), Dorota Chodubska (ZA), Marcin Drewa (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Paweł Formela (ZA), Bartłomiej Frey (ZA), Jacek Gafka (ZA), Tomasz Groth (ZA), Henryk Jarosz (ZA), Ryszard Kandzora (ZA), Wojciech Kozłowski (ZA), Dariusz Kreft (ZA), Czesław Kukowski (ZA), Mariusz Łupina (ZA), Justyna Ostrowska (ZA), Tomir Ponka (ZA), Piotr Reszke (ZA), Teresa Skowrońska (ZA), Leszek Szczypior (ZA), Rafał Szlas (ZA), Wojciech Wasiakowski (ZA)
10.    Głosowanie w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa praw do nieruchomości – druk nr 709. - czas głosowania: 9 kwietnia 2024, godz. 10:29, wyniki: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: Piotr Bochiński (ZA), Marek Budnik (ZA), Dorota Chodubska (ZA), Marcin Drewa (ZA), Paweł Formela (ZA), Bartłomiej Frey (ZA), Jacek Gafka (ZA), Tomasz Groth (ZA), Henryk Jarosz (ZA), Ryszard Kandzora (ZA), Wojciech Kozłowski (ZA), Dariusz Kreft (ZA), Czesław Kukowski (ZA), Mariusz Łupina (ZA), Justyna Ostrowska (ZA), Tomir Ponka (ZA), Piotr Reszke (ZA), Teresa Skowrońska (ZA), Leszek Szczypior (ZA), Rafał Szlas (ZA), Wojciech Wasiakowski (ZA)
11.    Głosowanie w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia projektu do realizacji pod nazwą: „Budowa systemów zbierania wód opadowych z południowych terenów miasta Wejherowa” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – druk nr 710. - czas głosowania: 9 kwietnia 2024, godz. 10:33, wyniki: ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne: Piotr Bochiński (ZA), Marek Budnik (ZA), Dorota Chodubska (ZA), Marcin Drewa (ZA), Paweł Formela (ZA), Bartłomiej Frey (ZA), Jacek Gafka (ZA), Tomasz Groth (ZA), Henryk Jarosz (ZA), Ryszard Kandzora (ZA), Wojciech Kozłowski (ZA), Dariusz Kreft (ZA), Czesław Kukowski (ZA), Mariusz Łupina (ZA), Justyna Ostrowska (ZA), Tomir Ponka (ZA), Piotr Reszke (ZA), Teresa Skowrońska (ZA), Leszek Szczypior (ZA), Rafał Szlas (ZA), Wojciech Wasiakowski (ZA)
Uczestnictwo w głosowaniach
1.    Bochiński Piotr: 11/11
2.    Budnik Marek: 11/11
3.    Chodubska Dorota: 11/11
4.    Drewa Marcin: 11/11
5.    Formela Paweł: 11/11
6.    Frey Bartłomiej: 11/11
7.    Gafka Jacek: 11/11
8.    Groth Tomasz: 11/11
9.    Jarosz Henryk: 11/11
10.    Kandzora Ryszard: 11/11
11.    Kozłowski Wojciech: 11/11
12.    Kreft Dariusz: 11/11
13.    Kukowski Czesław: 11/11
14.    Łupina Mariusz: 11/11
15.    Ostrowska Justyna: 11/11
16.    Ponka Tomir: 11/11
17.    Reszke Piotr: 11/11
18.    Skowrońska Teresa: 11/11
19.    Szczypior Leszek: 11/11
20.    Szlas Rafał: 11/11
21.    Wasiakowski Wojciech: 11/11


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-04-2024 16:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 08-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 15-04-2024 09:54