Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VIk/X/141/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję w latach 2012 - 2015 Wojciech Dzieliński 2011-10-04 13:40:12
Uchwała Nr VIk/X/141/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję w latach 2012 - 2015 Wojciech Dzieliński 2011-10-04 13:39:35
Uchwała Nr VIk/X/140/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022" Wojciech Dzieliński 2011-10-04 13:38:04
Uchwała Nr VIk/X/139/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-10-04 13:36:26
Uchwała Nr VIk/X/139/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-10-04 13:27:23
Uchwała Nr VIk/X/138/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego Wojciech Dzieliński 2011-10-04 13:26:33
Uchwała Nr VIk/X/137/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:35:53
Uchwała Nr VIk/X/136/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:31:46
Uchwała Nr VIk/X/135/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zniesienia współwłasności Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:29:53
Uchwała Nr VIk/X/134/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa ? w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:27:50
Uchwała Nr VIk/X/133/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:24:26
Uchwała Nr VIk/X/133/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:22:11
Uchwała Nr VIk/X/132/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/III/19/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:19:21
Uchwała Nr VIk/X/131/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:13:19
Uchwała Nr VIk/X/130/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:11:23
Uchwała Nr VIk/X/129/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nabycia części lokalu na rzecz Gminy Miasta Wejherowa od osoby fizycznej Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:09:47
Uchwała Nr VIk/X/128/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:06:08
Uchwała Nr VIk/X/127/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:04:11
Uchwała Nr VIk/X/126/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012 Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:02:37
Uchwała Nr VIk/X/125/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali, zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, sprzedaży udziału w części nieruchomości wspólnej przy ul. Sobieskiego 318 w Wejherowie na rzecz osób fizycznych Wojciech Dzieliński 2011-10-04 12:00:42
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2 z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE Wojciech Dzieliński 2011-10-04 08:52:19
Uchwała Nr VIk/X/124/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Wejherowo porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy wraz z oznakowaniem dla tego zakresu w ramach Projektu: "Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego" Wojciech Dzieliński 2011-10-03 15:25:26
Uchwała Nr VIk/X/124/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Wejherowo porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy wraz z oznakowaniem dla tego zakresu w ramach Projektu: "Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego" Wojciech Dzieliński 2011-10-03 15:24:13
Uchwała Nr VIk/X/123/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Wojciech Dzieliński 2011-10-03 15:21:37
Uchwała Nr VIk/X/122/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym, zarządzanych przez Gminę Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-10-03 15:19:02
Uchwała Nr VIk/X/121/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki Wojciech Dzieliński 2011-10-03 15:09:46
Uchwała Nr VIk/X/120/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy w modernizacji parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-10-03 14:55:07
Uchwała Nr VIk/X/119/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:57:07
Uchwała Nr VIk/X/118/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:55:25
Uchwała Nr VIk/X/117/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:52:49
Uchwała Nr VIk/X/116/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:50:15
Uchwała Nr VIk/X/116/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:49:07
Uchwała Nr VIk/X/115/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:46:46
Sesja X Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-10-03 13:44:04
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. Wojciech Dzieliński 2011-10-03 12:45:38
Danuta Czernewska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie - Objęcie z dn 1.09.2011 stanowiska pracy - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-03 08:54:23
Mirosław Sildatke - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie - Ustanie z dn 31.08.2011 stosunku pracy - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-03 08:53:22
Oświadczenia Majątkowe na moment objęcia stanowiska - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-03 08:51:46
Jarosław Pergoł - p.o. dyrektora ZUK - Na dzień objęcia stanowiska - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-03 08:51:38
Jarosław Pergoł - p.o. dyrektora ZUK - Na dzień objęcia stanowiska - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-03 08:51:11