Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 34/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa. - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-03-30 09:10:08
ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2011-03-30 09:09:31
ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat Wojciech Dzieliński 2011-03-30 09:03:10
Zarządzenie Nr 34/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa. - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-03-30 08:57:44
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Kwiatowej. Wojciech Dzieliński 2011-03-29 09:00:08
Prace geodezyjne w 2011 roku na terenie Miasta Wejherowa, związane z podziałami, połączeniem i podziałem działek, wznowieniem i wyznaczaniem granic, rozgraniczaniem, połączeniem różnych działek, aktualizacją danych ewidencyjnych, sporządzaniem map syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celów projektowych Wojciech Dzieliński 2011-03-28 14:36:06
SAMOSPIS Wojciech Dzieliński 2011-03-24 12:59:42
Wykaz osób prawnych iwykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. Wojciech Dzieliński 2011-03-23 12:16:14
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WEJHEROWIE z dnia 21 marca 2011 roku o wynikach wyborów do Rady Osiedla "Sucharskiego" Wojciech Dzieliński 2011-03-21 15:17:33
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2011 roku Wojciech Dzieliński 2011-03-21 13:49:52
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 20 marca 2011 roku w sprawie wyników wyborów do Rady Osiedla "ŚMIECHOWO POŁUDNIE" Wojciech Dzieliński 2011-03-21 11:43:47
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 20 marca 2011 roku w sprawie wyników wyborów do Rady Osiedla "ŚMIECHOWO PÓŁNOC" Wojciech Dzieliński 2011-03-21 11:42:28
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 20 marca 2011 roku w sprawie wyników wyborów do Rady Osiedla "PRZEMYSŁOWA" Wojciech Dzieliński 2011-03-21 11:41:34
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WEJHEROWIE z dnia 21 marca 2011 roku o wynikach wyborów do Rady Osiedla "Sucharskiego" Wojciech Dzieliński 2011-03-21 11:41:15
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 20 marca 2011 roku w sprawie wyników wyborów do Rady Osiedla "PRZEMYSŁOWA" Wojciech Dzieliński 2011-03-21 11:39:36
Obwieszczenia w sprawie wyników wyborów do Rad Osiedli Wojciech Dzieliński 2011-03-21 11:38:13
NSP 2011 Wojciech Dzieliński 2011-03-21 11:25:21
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie, w sezonie letnim 2011 roku w terminie od 05.04.2011 roku do 31.08.2011 roku, dwóch stanowisk sprzedaży okularów słonecznych i innych akcesoriów Sebastian Bojaruniec 2011-03-18 10:42:44
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie, w sezonie letnim 2011 roku w terminie od 05.04.2011 roku do 31.08.2011 roku, dwóch stanowisk sprzedaży okularów słonecznych i innych akcesoriów Wojciech Dzieliński 2011-03-16 14:21:02
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 239/2 obr 15 ,166 obr 20 ,88/1 obr 20. Wojciech Dzieliński 2011-03-16 14:19:10
Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych Wojciech Dzieliński 2011-03-16 11:36:13
Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych Wojciech Dzieliński 2011-03-16 11:36:03
Przetarg ustny - działki ul. Nowowiejskiego Wojciech Dzieliński 2011-03-15 15:34:10
Zorganizowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie wyjazdowej imprezy integracyjno-wypoczynkowej do Barcelony w okresie od dnia 29 kwietnia 2011 r. do dnia 04 maja 2011 r. Agnieszka Szulakowska 2011-03-11 15:13:41
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2011 roku Wojciech Dzieliński 2011-03-11 15:12:16
Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie w 2011 roku Wojciech Dzieliński 2011-03-11 15:11:58
Zarządzenie Nr 34/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:09:03
ZARZĄDZENIE NR 9/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu co do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:07:20
Zarządzenie Nr 17/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:07:03
Zarządzenie Nr 18/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dn 25 stycznia 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:06:49
ZARZĄDZENIE NR 20/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.01.2011 r. w sprawie konieczności sporządzenia sprawozdania w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Miejski w Wejherowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13, art. 98 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157poz. 1240) oraz art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U., Nr 14 poz. 114 z późn. zm. ) Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:06:27
Zarządzenie Nr 32/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:06:08
Zarządzenie Nr 33/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Gminy Miasta Wejherowa w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:05:38
Zarządzenie Nr 32/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:02:43
Zarządzenie Nr 31/2011r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 lutego 2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 236/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2009 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 321/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.,Nr 322/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.; Nr 8/2010 z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 49/2010 z dnia 15 marca 2010r. Nr 84/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Nr 119/2010 z dnia 22 czerwca 2010r. Nr 127/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. Nr 140/2010 z dnia lipca 2010r. Nr 150/2010 z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:01:52
Zarządzenie nr 30/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu kontroli wewnętrznej na rok 2011" Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:00:51
Zarządzenie nr 30/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu kontroli wewnętrznej na rok 2011" Wojciech Dzieliński 2011-03-11 12:00:28
Zarządzenie Nr 29/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:58:45
Zarządzenie nr 28/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu miejskiego w Wejherowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:50:55
Zarządzenie Nr 27/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 7.02.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzeń Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 146/2009 z dnia 13.07.2009r., Nr 323/2009 z dnia 30.12.2009r., Nr 87/2010 z dnia 4.05.2010r., Nr 160/2010 z dnia 16.08.2010r. Wojciech Dzieliński 2011-03-11 11:50:13