Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa Natalia Borkowska-Mudlaff 2012-04-02 14:51:51
Wydział Finansowy Wojciech Dzieliński 2012-04-02 09:54:57
PRZETARG ZAMKNIĘTY -Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 3 lat, lokalu użytkowego o pow. 333,31 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 231 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2012-04-02 09:52:27
Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojciech Dzieliński 2012-04-02 09:49:20
PRZETARG ZAMKNIĘTY -Przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 3 lat, lokalu użytkowego o pow. 333,31 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 231 w Wejherowie. Adam Ślusałek 2012-04-02 09:47:39
Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Wojciech Dzieliński 2012-04-02 09:46:27
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych Wojciech Dzieliński 2012-04-02 09:34:49
Komenda Straży Miejskiej Wojciech Dzieliński 2012-04-02 09:24:00
Urząd Stanu Cywilnego Wojciech Dzieliński 2012-04-02 09:15:19
Wydział Spraw Obywatelskich - Dowody Osobiste,Ewidencja Ludności Wojciech Dzieliński 2012-04-02 09:04:59
Kancelaria Ogólna Wojciech Dzieliński 2012-04-02 08:33:20
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w celu doposażenia bazy dydaktycznej w ramach prowadzonych zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: -Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa - z podziałem na 2 części Danuta Domżalicka 2012-03-30 15:16:19
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w celu doposażenia bazy dydaktycznej w ramach prowadzonych zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: -Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa - z podziałem na 2 części Danuta Domżalicka 2012-03-30 15:12:52
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w celu doposażenia bazy dydaktycznej w ramach prowadzonych zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w ramach projektu: -Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa - z podziałem na 2 części Danuta Domżalicka 2012-03-30 15:11:48
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wojciech Dzieliński 2012-03-30 15:02:42
Wydział Spraw Lokalowych Wojciech Dzieliński 2012-03-30 14:41:27
Miejski Konserwator Zabytków Wojciech Dzieliński 2012-03-30 14:37:18
Architekt Miejski - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2012-03-30 14:36:00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Wojciech Dzieliński 2012-03-30 14:31:31
Sekretariat Rady Miasta Wojciech Dzieliński 2012-03-30 12:15:17
Wydział Ogólno-Organizacyjny Wojciech Dzieliński 2012-03-30 12:13:49
Sekretariat Rady Miasta Wojciech Dzieliński 2012-03-30 12:03:36
Działalność Gospodarcza Wojciech Dzieliński 2012-03-30 11:59:57
Uchwała Nr VIk/XV/190/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego  w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami Wojciech Dzieliński 2012-03-30 08:08:46
Wojciech Dzieliński 2012-03-27 14:59:18
Informacja o rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:54:25
Odpady - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:52:43
Decyzje środowiskowe - Ekoportal Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:52:24
Budowa budynku usługowo-handlowo-biurowego w Wejherowie przy ul. Tartacznej na działce nr 46/7 obręb 2 Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:52:15
Obwieszczenie - : Budowa budynku usługowo-handlowo-biurowego w Wejherowie przy ul. Tartacznej na działce nr 46/7 obręb 2 Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:52:06
Budowa mobilnego węzła betoniarskiego o konstrukcji modułowej na działce nr 10/41 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie. Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:51:56
Obwieszczenie zawiadamiające o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa mobilnego węzła betoniarskiego o konstrukcji modułowej planowanego do realizacji na terenie działki nr 10/41 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:51:46
Obwieszczenia dotyczące wydania decyzji nr 1/2011 z dnia 5 lipca 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa mobilnego węzła betoniarskiego o konstrukcji modułowej planowanego do realizacji na terenie działki nr 10/41 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:51:36
DECYZJE ŚRODOWISKOWE, INFORMACJE Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:51:22
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:44:32
Informacja Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, za rok 2011. Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:31:47
Uchwała Nr VIk/XV/204/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wskazania przez Gminę Miasta Wejherowa kandydata do Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:26:43
Uchwała Nr VIk/XV/204/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wskazania przez Gminę Miasta Wejherowa kandydata do Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:25:36
Uchwała Nr VIk/XV/203/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego ławników sądów powszechnych na kadencję w latach 2012 - 2015 Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:23:25
Uchwała Nr VIk/XV/203/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego ławników sądów powszechnych na kadencję w latach 2012 - 2015 Wojciech Dzieliński 2012-03-26 12:23:05