Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Świadczenie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. usług polegających na: Część 1 Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji 21 kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24 kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie) Część 2 Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8. Danuta Domżalicka 2011-11-14 15:25:49
Świadczenie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. usług polegających na: Część 1 Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji 21 kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24 kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie) Część 2 Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8. Danuta Domżalicka 2011-11-14 15:24:37
Świadczenie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. usług polegających na: Część 1 Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji 21 kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24 kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie) Część 2 Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8. Danuta Domżalicka 2011-11-14 15:23:58
Świadczenie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. usług polegających na: Część 1 Konserwacji Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8, obsłudze i konserwacji 21 kamer zainstalowanych na terenie miasta Wejherowa oraz konserwacji 24 kamer stacjonarnych włączonych do Centrum Monitoringu (siedziba Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. Jakuba Wejhera 8 oraz w serwerowniach budynku przy ul. 12 Marca 195 w Wejherowie) Część 2 Dostawie sygnału wizyjnego od kamer do Centrum Monitoringu zainstalowanego w siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8. Danuta Domżalicka 2011-11-14 15:23:12
Uchwała Nr VIk/XI/162/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. dotycząca uchwały Nr Vk/XXI/226/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nieruchomości oddanej przez Gminę Miasta Wejherowo w użytkowanie wieczyste Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu "Gryf" w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-11-14 12:13:52
Uchwała Nr VIk/XI/161/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie nadania terenowi rekreacyjno ? sportowemu, położonemu przy zbiegu ul. Michała Mostnika i ul. Szymona Krofeya, nazwy Plac im. Ryszarda Jakubka Wojciech Dzieliński 2011-11-14 12:02:39
Uchwała Nr VIk/XI/160/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:56:28
Uchwała Nr VIk/XI/158/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo ? kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:50:00
Uchwała Nr VIk/XI/159/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:49:24
Uchwała Nr VIk/XI/158/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo ? kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:47:00
Uchwała Nr VIk/XI/157/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Iwaszkiewicza, Staromłyńskiej i Weteranów Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:45:58
Uchwała Nr VIk/XI/157/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Iwaszkiewicza, Staromłyńskiej i Weteranów Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:44:57
Uchwała Nr VIk/XI/156/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:42:01
Uchwała Nr VIk/XI/155/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:36:51
Uchwała Nr VIk/XI/154/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie" Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:34:48
Uchwała Nr VIk/XI/153/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:31:52
Uchwała Nr VIk/XI/152/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIk/VIII/94/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Wybickiego 1 w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:30:39
Uchwała Nr VIk/XI/151/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wejherowskiemu na "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1478 G (ul. Sucharskiego w Wejherowie) w obrębie przejazdu kolejowego" Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:29:16
Uchwała Nr VIk/XI/150/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:27:48
Uchwała Nr VIk/XI/149/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonej opłaty Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:25:37
Uchwała Nr VIk/XI/148/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów w Gminie Miasta Wejherowa za rok szkolny 2010/2011" Wojciech Dzieliński 2011-11-14 11:24:02
Uchwała Nr VIk/XI/147/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-11-14 10:18:05
Uchwała Nr VIk/XI/146/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 Wojciech Dzieliński 2011-11-14 10:15:42
Uchwała Nr VIk/XI/146/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 Wojciech Dzieliński 2011-11-14 10:15:03
Sesja XI Rady Miasta Wejherowa z dnia 08 listopada 2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-11-14 10:14:02
Dostawa wraz z montażem urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym na terenie miasta Wejherowa Agnieszka Biszewska 2011-11-10 15:28:17
Dostawa wraz z montażem urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym na terenie miasta Wejherowa Agnieszka Biszewska 2011-11-10 15:15:11
Ludność Wojciech Dzieliński 2011-11-10 09:31:45
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-11-10 09:28:41
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-11-10 09:28:02
Ludność Wojciech Dzieliński 2011-11-10 09:27:58
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-11-10 09:27:31
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-11-10 09:26:53
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-11-10 09:25:39
Statystyka wg. danych GUS Wojciech Dzieliński 2011-11-10 09:08:05
Stan ludności. Dane wg GUS - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-11-10 09:06:17
Ludność Wojciech Dzieliński 2011-11-10 09:06:10
Wojciech Dzieliński 2011-11-10 08:58:56
Dostawa wraz z montażem urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym na terenie miasta Wejherowa Agnieszka Biszewska 2011-11-09 14:33:24
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miasto Wejherowo i jej jednostek organizacyjnych Agnieszka Szulakowska 2011-11-08 11:20:11