Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 2/Mf-144/2011 z dnia 12 września 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:41:41
Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 2/Mf-144/2011 z dnia 12 września 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:41:38
ZARZĄDZENIE NR 141/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 05.09.2011r w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2011-2018" Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:39:17
ZARZĄDZENIE Nr 140/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:38:01
ZARZĄDZENIE Nr 140/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:26:51
Zarządzenie Nr 139/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:21:11
ZARZĄDZENIE Nr 138/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:13:47
ZARZĄDZENIE Nr^.4../2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:13:23
ZARZĄDZENIE Nr^.4../2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:13:15
Zarządzenie Nr 137/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.08.2011 roku w sprawie ustalenia "Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkól uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miasta Wejherowa" Wojciech Dzieliński 2011-10-18 11:12:13
Zarządzenie Nr 136/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-10-18 10:16:13
Zarządzenie Nr 136/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 Wojciech Dzieliński 2011-10-18 10:10:38
Zarządzenie nr 135/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.08.2011 w sprawie procedury realizacji i rozliczania projektu " TURYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB - budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego" Wojciech Dzieliński 2011-10-18 10:09:45
ZARZĄDZENIE NR 134/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2012. Wojciech Dzieliński 2011-10-18 10:05:28
Zarządzenie nr 133/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:56:56
ZARZĄDZENIE NR 132/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:50:57
Zarządzenie Nr 129/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:46:53
Zarządzenie Nr 128/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:46:26
Zarządzenie Nr 131/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 sierpnia 2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 31/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2011r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 123/2011r z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:46:05
Zarządzenie Nr 130/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:44:26
Zarządzenie Nr 129/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:43:10
Zarządzenie Nr 128/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:39:25
ZARZĄDZENIE Nr 127/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Wejherowa dotyczących projektu "Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa" Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:37:34
Zarządzenie Nr 126/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:32:29
Zarządzenie Nr 126/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:32:27
ZARZĄDZENIE Nr. 124/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej Wojciech Dzieliński 2011-10-18 09:32:06
Zarządzenie nr 112/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2011 roku dot. prowadzenia obsługi biurowej i finansowo - księgowej przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Wojciech Dzieliński 2011-10-17 12:51:24
Zarządzenie nr 112/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2011 roku dot. prowadzenia obsługi biurowej i finansowo - księgowej przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Wojciech Dzieliński 2011-10-17 12:51:20
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 58,99 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy Pl. J.Wejhera 2 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Adam Ślusałek 2011-10-14 07:43:33
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 58,99 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy Pl. J.Wejhera 2 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Adam Ślusałek 2011-10-14 07:43:10
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU USŁUGOWEGO o powierzchni użytkowej 29,72 m2 z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe W BUDYNKU PRZY UL.GRANICZNEJ 15 W WEJHEROWIE Wojciech Dzieliński 2011-10-12 12:19:18
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, umożliwiające dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego / nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-10-12 12:14:45
Dowożenie oraz odwożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do placówek oświatowych, umożliwiające dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego / nauki we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. Wojciech Dzieliński 2011-10-12 12:14:37
!PRZETARG ODWOŁANY! - Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 58,99 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy Pl. J.Wejhera 2 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. Sebastian Bojaruniec 2011-10-11 14:44:00
WYniki Wojciech Dzieliński 2011-10-11 08:55:52
WYNIKI WYBORÓW W MIEŚCIE WEJHEROWO Wojciech Dzieliński 2011-10-11 08:53:27
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego rozwiązaniami Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-10-10 12:42:50
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-10-10 12:34:09
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-10-10 12:33:52
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Natalia Borkowska-Mudlaff 2011-10-10 12:33:36