herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE 199/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. ZARZĄDZENIE 199a/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-09-11 20:06:30
ZARZĄDZENIE NR 157/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-09-11 20:03:53
ZARZĄDZENIE NR 157/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marcin Trembowski 2018-09-11 20:03:40
Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Bartosz Janaszkiewicz 2018-09-11 09:40:55
Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Bartosz Janaszkiewicz 2018-09-11 09:40:41
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-09-11 08:14:09
PODINSPEKTORA / INSPEKTORA w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-09-10 18:53:34
[Zakończono] PODINSPEKTORA w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Kancelaria Ogólna w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-09-10 18:52:39
[Zakończono] PODINSPEKTORA w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-09-10 18:51:37
[Zakończono] PODINSPEKTORA / INSPEKTORA w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-09-10 18:49:48
Beata Dampc - w związku z zakończeniem kadencji Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie Marcin Trembowski 2018-09-10 14:18:26
Zarządzenie Nr 203/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 03 września 2018 o zmianie Zarządzenia Nr 148/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2009 r. zmienionego Zarządzeniem nr 37/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.; nr 37/2015 z dnia 09 marca 2015 r,; nr 118 z dnia 22 czerwca 2015 r. ; nr 70/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania i organizacji prac Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich. Marcin Trembowski 2018-09-10 14:02:52
Zarządzenie Nr 203/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 03 września 2018 o zmianie Zarządzenia Nr 148/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2009 r. zmienionego Zarządzeniem nr 37/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.; nr 37/2015 z dnia 09 marca 2015 r,; nr 118 z dnia 22 czerwca 2015 r. ; nr 70/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania i organizacji prac Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich. Marcin Trembowski 2018-09-10 13:56:22
Zarządzenie Nr 203/2018 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 03 września 2018 o zmianie Zarządzenia Nr 148/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 lipca 2009 r. zmienionego Zarządzeniem nr 37/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.; nr 37/2015 z dnia 09 marca 2015 r,; nr 118 z dnia 22 czerwca 2015 r. ; nr 70/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania i organizacji prac Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich. Marcin Trembowski 2018-09-10 13:55:29
ZARZĄDZENIE NR 203/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.09.2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Marcin Trembowski 2018-09-10 13:53:38
202 Marcin Trembowski 2018-09-10 13:52:31
Ogłoszenie o dialogu technicznym wraz z załącznikami Agnieszka Szulakowska 2018-09-07 17:38:53
Ogłoszenie o dialogu technicznym wraz z załącznikami Agnieszka Szulakowska 2018-09-07 17:15:43
Ogłoszenie o dialogu technicznym wraz z załącznikami Agnieszka Szulakowska 2018-09-07 17:13:59
- dokument usunięty Agnieszka Szulakowska 2018-09-07 17:04:59
- dokument usunięty Agnieszka Szulakowska 2018-09-07 16:57:59
- dokument usunięty Agnieszka Szulakowska 2018-09-07 16:48:30
- dokument usunięty Agnieszka Szulakowska 2018-09-07 16:48:26
Agnieszka Szulakowska 2018-09-07 16:48:25
- dokument usunięty Agnieszka Szulakowska 2018-09-07 16:42:35
Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Bartosz Janaszkiewicz 2018-09-07 15:19:55
Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu pod nazwą "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu" Bartosz Janaszkiewicz 2018-09-07 15:19:40
- dokument usunięty Agnieszka Szulakowska 2018-09-07 15:06:41
Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych ? Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody" w Wejherowie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Agnieszka Szulakowska 2018-09-07 15:05:25
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wystąpieniu tut. organu do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gdańsku oraz Państwowe go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" Marcin Trembowski 2018-09-06 14:17:36
09 września 2018 r. - godz. 14.00-15.00 Plac Ofiar Piaśnicy przy Bramie Piaśnickiej w Wejherowie, następnie przejazd do Piaśnicy, msza w Kaplicy Piaśnickiej Marcin Trembowski 2018-09-06 14:16:00
09 września 2018 r. - godz. 14.00-15.00 Plac Ofiar Piaśnicy przy Bramie Piaśnickiej w Wejherowie, następnie przejazd do Piaśnicy, msza w Kaplicy Piaśnickiej Marcin Trembowski 2018-09-06 14:15:48
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wystąpieniu tut. organu do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gdańsku oraz Państwowe go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, w sprawie wyrażenia opinii/uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" Marcin Trembowski 2018-09-06 14:13:56
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Adam Ślusałek 2018-09-06 09:58:34
OBWIESZCZENIE PREZYDENTAMIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI Marcin Trembowski 2018-09-06 08:17:24
Zarządzenie nr 201/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Marcin Trembowski 2018-09-05 22:04:24
Zarządzenie nr 201/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Marcin Trembowski 2018-09-05 22:04:09
Zawiadomienie o postępowaniu pn "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej Wojciech Dzieliński 2018-09-05 14:42:56
PRACOWNIK DS. OBSŁUGI KAS I WIDZA w WEJHEROWSKIM CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-09-05 13:12:11
Kierownika działu administracyjno-technicznego w WEJHEROWSKIM CENTRUM KULTURY W WEJHEROWIE Marcin Trembowski 2018-09-05 13:09:33