Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 15/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących Tomasz Foryś 2021-02-04 14:42:16
Emilia Katarzyna Marzejon zastępca Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie - oświadczenie majątkowe złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych Tomasz Foryś 2021-02-04 09:27:12
Oświadczenie majątkowe Urzędników za 2021 Tomasz Foryś 2021-02-04 09:22:17
Robert Kozłowski - Zastępca dyrektora MOPS w Wejherowie w związku z zakończeniem zatrudnienia Tomasz Foryś 2021-02-04 09:15:40
Michał Guć - Członek Zarządu Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki - rozpoczęcie kadencji. Tomasz Foryś 2021-02-04 08:47:32
Michał Guć - Członek Zarządu Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki - rozpoczęcie kadencji. Tomasz Foryś 2021-02-04 08:46:56
Michał Guć - Członek Zarządu Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki - zakończenie kadencji. Tomasz Foryś 2021-02-04 08:45:46
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 02.02.2021 r. w sprawie opracowania i przekazania danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2020. Tomasz Foryś 2021-02-03 13:26:16
Zarządzenie Nr 24/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 lutego 2021 roku o zmianie zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-02-03 13:25:25
ZZP.271.43.2020.AO - Zagospodarowania terenu - boisko "Jedenastka" przy SP 11 w Wejherowie - Część 1 Anna Ojowska - Rosa 2021-02-03 12:56:36
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Tomasz Foryś 2021-02-03 10:09:48
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Tomasz Foryś 2021-02-03 10:09:43
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Tomasz Foryś 2021-02-03 10:08:17
Ważny komunikat dotyczący przeprowadzania aktualizacji na podstawie Rozdziału 9 Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1999), Uchwały Nr VIIIk/XVIII/246/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie Uchwały Nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r., poz. 3087) Tomasz Foryś 2021-02-02 15:17:11
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 1 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH Tomasz Foryś 2021-02-02 15:10:20
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA Z DNIA 1 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE ZAWIESZENIA KONTROLI PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH Tomasz Foryś 2021-02-02 15:09:15
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydanej dnia 22.01.2021 r. decyzji nr GN.683.1.27.dg.2019.MC, w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 127/1 Tomasz Foryś 2021-02-02 15:06:26
Ogłoszenie dla właścicieli domu lub lokalu w budynku mieszkalnym stojącym na gruncie Gminy Miasta Wejherowa oddanym w użytkowanie wieczyste. - dokument usunięty Wojciech Dzieliński 2021-02-02 14:11:00
Klauzule informacyjne Andrzej Fedoruk 2021-02-02 11:47:35
Zarządzenie Nr 23/2021 roku z dnia 28.01.2021 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2021 Tomasz Foryś 2021-02-02 09:50:31
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 22a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-02-02 09:49:52
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. Tomasz Foryś 2021-02-02 09:49:37
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 oraz Zarządzenie Nr 22a/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2021 rok Tomasz Foryś 2021-02-02 09:49:23
Zarządzenie Nr 19/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-02-02 09:48:39
Zarządzenie Nr 19/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa Tomasz Foryś 2021-02-02 09:48:35
Zarządzenie nr18/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I Tomasz Foryś 2021-02-02 09:46:05
Zarządzenie nr18/2021 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w których szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I Tomasz Foryś 2021-02-02 09:45:59
Zarządzenie Nr 274/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ZARZĄDZENIE NR 274a/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, ZARZĄDZENIE NR 274b/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, ZARZĄDZENIE NR 274c/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, ZARZĄDZENIE NR 274d/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ZARZĄDZENIE NR 274e/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Tomasz Foryś 2021-02-02 09:42:28
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1479G (Ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna) w Wejherowie i Bolszewie" Tomasz Foryś 2021-02-01 13:32:02
Dyżury Prezydium Rady Miasta oraz kontakt Wojciech Dzieliński 2021-02-01 13:20:22
Przebieg głosowania Wojciech Dzieliński 2021-02-01 09:14:08
ZZP.271.42.2020.BJ - Budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego w Wejherowie Bartosz Janaszkiewicz 2021-01-29 14:09:04
informacje ogólne Wojciech Dzieliński 2021-01-29 12:13:00
Wojciech Dzieliński 2021-01-29 11:57:33
Wojciech Dzieliński 2021-01-29 11:56:07
Wojciech Dzieliński 2021-01-29 11:53:47
Wojciech Dzieliński 2021-01-29 11:52:34
Wojciech Dzieliński 2021-01-29 11:50:17
Wojciech Dzieliński 2021-01-29 11:45:32
Informacje dla Rachmistrzów Wojciech Dzieliński 2021-01-29 11:43:24