Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ROZSTRZYGNIĘTY] - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości gruntowych, poł. w Wejherowie przy ul. Ekologicznej

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

iż dnia 26 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 przeprowadzono następujące przetargi:

  1. Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości, w skład którego wchodzą 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki gruntu nr 9/5, 9/35, 9/22, obręb 2, o łącznej powierzchni 7 800 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00057126/0, 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 6/46, obręb 3, o powierzchni 5 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00120308/3, 3. prawo własności części nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki gruntu nr 8/33, 8/18, obręb 3, o łącznej powierzchni 114 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00013332/7 oraz 4. prawo własności części nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki gruntu nr 10/25, 10/27, 10/54, 10/56, obręb 3, o łącznej powierzchni 837 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00081137/7, poł. w Wejherowie przy ul. Ekologicznej, wraz z udziałem w wysokości 1. 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 6/45, obręb 3, o całkowitej powierzchni 15 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00111540/5, 2. udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 9/37, obręb 2, o całkowitej powierzchni 765 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00069941/6 oraz 3. udziałem w wysokości 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 10/20, 11/14, 12/12, obręb 2, o całkowitej powierzchni 2 815 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00057127/7, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 860 000,00 zł netto. Wylicytowano cenę sprzedaży w kwocie 868 600,00 zł netto, 1 068 378,00 zł brutto. Nabywcą przedmiotu przetargu ustalono Severnogroup Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie.

__________________________________________

 

 

NIERUCHOMOŚĆ POD ZABUDOWĘ PRODUKCYJNO - USŁUGOWĄ

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż kompleksu nieruchomości, w skład którego wchodzą 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki gruntu nr 9/5, 9/35, 9/22, obręb 2, o łącznej powierzchni 7 800 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00057126/0, 2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 6/46, obręb 3, o powierzchni 5 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00120308/3, 3. prawo własności części nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki gruntu nr 8/33, 8/18, obręb 3, o łącznej powierzchni 114 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00013332/7 oraz 4. prawo własności części nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki gruntu nr 10/25, 10/27, 10/54, 10/56, obręb 3, o łącznej powierzchni 837 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00081137/7, poł. w Wejherowie przy ul. Ekologicznej,

 

cena wywoławcza: 860 000,00 netto

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Opis: kompleks niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 8 756 m2, w kształcie zbliżonym do prostokąta, regularnym, tereny lekko pofałdowany, niezagospodarowany, częściowo porośnięty trawą, pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony; przez działki nr 9/5 i 9/35 przebiega odcinek sieci kanalizacji sanitarnej; przez niżej opisaną drogę wewnętrzną przebiegają odcinki sieci oraz przyłączy: energetyczne, wodociągowe, gazowe, teletechniczne oraz kanalizacji sanitarnej.

Dostęp do drogi publicznej: pośredni - kompleks nieruchomości zostanie sprzedany wraz z udziałem w wysokości 1. 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 6/45, obręb 3, o całkowitej powierzchni 15 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00111540/5, 2. udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 9/37, obręb 2, o całkowitej powierzchni 765 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00069941/6 oraz 3. udziałem w wysokości 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 10/20, 11/14, 12/12, obręb 2, o całkowitej powierzchni 2 815 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00057127/7, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną; zapłata za ww. udziały została już wliczona w cenę wywoławczą; wpisy w Działach IV „Hipoteka” ww. ksiąg wieczystych nie dotyczą zbywanych udziałów Gminy Miasta Wejherowa.

Dot. użytkowania wieczystego: właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym Gmina Miasta Wejherowa, prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do 2089-12-05, stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dokonuje się zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Uzbrojenie: w sąsiedztwie znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna, oraz kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie: przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), w jednostce terytorialnej 07.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej.

Dodatkowe zobowiązania nabywcy: Gmina Miasta Wejherowa jest stroną ośmiu umów zawartych z gestorami sieci oraz inwestorami, dotyczącymi przebiegu sieci oraz przyłączy znajdujących się w wyżej opisanej drodze wewnętrznej. Nabywca udziałów w drodze wewnętrznej zobowiązany będzie wstąpić w prawa i obowiązki Gminy Miasta Wejherowa wynikające z tych umów.

Terminy przeprowadzenia poprzedniego przetargu: pierwszy: 27 marca 2024 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2024 r., o godz. 9:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 86 000,00 .

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2024 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 13 czerwca 2024 r., o godz. 14.45, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 23-04-2024 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Bojaruniec 23-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 23-04-2024 08:01