Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/IV/29/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie uchwały Nr Vk/L/543/2010 Rady Miasta Wejherowa z 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych szkołom, przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIk/IV/29/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 stycznia 2011 r.

o zmianie uchwały Nr Vk/L/543/2010 Rady Miasta Wejherowa z 26 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych szkołom, przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 ust. 1, 2b, 2c, 2d, 3c, 3d, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr Vk/L/543/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych szkołom, przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa, § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

§ 3 

1. Dotacja dla szkół, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego przysługuje na następujących zasadach: 

1) Przedszkola niepubliczne otrzymują dotacje na każde dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasta Wejherowa w przeliczeniu na jedno dziecko. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego wynosi 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Gminę Miasta Wejherowa na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola. Warunkiem uzyskania dotacji na dziecko niepełnosprawne jest wykazanie go w sprawozdaniu SIO. 

2) Szkoły podstawowe i gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotacje w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Gminę Miasta Wejherowa. Warunkiem uzyskania dotacji na ucznia niepełnosprawnego jest wykazanie go w sprawozdaniu SIO. 

3) Inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotacje na każde dziecko w wysokości 40 % ustalonych w budżecie Gminy Miasta Wejherowa wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę w przeliczeniu na jedno dziecko z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100 % kwoty przewidzianej na dziecko niepełnosprawne w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasta Wejherowa. Warunkiem uzyskania dotacji na ucznia niepełnosprawnego jest wykazanie go w sprawozdaniu SIO.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 3. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-01-2011 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2011 12:58