Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/III/14/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr VIk/III/14/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku 2010 niezrealizowane wydatki budżetowe wymienione w wykazie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków wymienionych w ust. 1 na dzień 15 czerwca 2011 roku. 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 ust. 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/III/14/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 13 grudnia 2010 r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010 

 

Lp.

Wyszczególnienie wydatku

Kwota wydatku

1

Prace projektowe rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 9 i budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9

170 190,00

2

Dobudowa dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie

289 400,00

 

Razem

459 590,00

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/III/14/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 13 grudnia 2010 r.

PLAN FINASOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 
ROKU BUDŻETOWEGO 2010 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

801

 

Oświata i wychowanie

459 590,00

 

80101

Szkoły podstawowe

459 590,00

 

 

Wydatki majątkowe

459 590,00

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

459 590,00

 

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)

459 590,00

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 16-12-2010 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2010 10:10