Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIk/III/24/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2010 - 2014 2010-12-16 10:25
dokument Uchwała Nr VIk/III/23/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2011 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2010-12-16 10:26
dokument Uchwała Nr VIk/III/22/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2010-12-16 10:22
dokument Uchwała Nr VIk/III/21/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa udziału w nieruchomości od osoby fizycznej 2010-12-16 10:21
dokument Uchwała Nr VIk/III/20/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2010-12-16 10:19
dokument Uchwała Nr VIk/III/19/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2010-12-16 10:18
dokument Uchwała Nr VIk/III/18/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2010-12-16 10:16
dokument Uchwała Nr VIk/III/17/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty 2010-12-16 10:15
dokument Uchwała Nr VIk/III/16/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XLVIII/505/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu polegającej na wykonaniu robót budowlanych na drogach powiatowych w mieście Wejherowo w 2010 roku 2010-12-16 10:13
dokument Uchwała Nr VIk/III/15/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na opracowanie Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Gambit Wejherowski" 2010-12-16 10:12
dokument Uchwała Nr VIk/III/14/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010-12-16 10:10
dokument Uchwała Nr VIk/III/13/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010 2010-12-16 10:08