Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/I/9/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczących Rady Miasta, Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta, Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta oraz pozostałych radnych Rady Miasta Wejherowa, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr VIk/I/9/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczących Rady Miasta, Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta, Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta oraz pozostałych radnych Rady Miasta Wejherowa, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 ze zmianami) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1) Ustala się zryczałtowaną dietę dla radnego Rady Miasta Wejherowa w wysokości 1.000,-zł miesięcznie. 

2) Zryczałtowana dieta ustalona w ust. 1 ulega pomniejszeniu o: 

a) 50% dla radnego, który nie jest członkiem żadnej stałej komisji z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta; 

b) 25% dla radnego, który jest członkiem 1 stałej komisji Rady Miasta z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta; 

c) 25% za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miasta; 

d) 20% za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu stałej komisji Rady Miasta, której jest członkiem. 

3) Wysokość potrąceń nie może przekraczać wysokości zryczałtowanej diety. 

§ 2. 1) Zwiększa się zryczałtowaną dietę ustaloną w § 1 z zastrzeżeniem ust. 2 dla: 

a) Przewodniczącego Rady Miasta o 800,-zł miesięcznie; 

b) Wiceprzewodniczącego Rady Miasta o 600,-zł miesięcznie; 

c) Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miasta o 400,-zł miesięcznie; 

d) Zastępcy Przewodniczącego stałej Komisji Rady Miasta o 200,-zł miesięcznie. 

2) Zwiększenie diety może nastąpić tylko z jednej z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a, b, c, d. 

§ 3. Listę wypłaty zryczałtowanych diet za każdy miesiąc kalendarzowy dla osób wymienionych w paragrafach 1-2 sporządza Sekretariat Rady Miasta na podstawie podpisanych list obecności w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca, a wypłaty na podstawie zatwierdzonych przez Przewodniczącego Rady Miasta list płac na wskazane konto dokonuje Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. 

§ 4. Radnym Rady Miasta Wejherowa i członkom komisji Rady przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych w przypadku delegowania ich poza miejsce zamieszkania przez Przewodniczącego Rady Miasta lub upoważnionego Wiceprzewodniczącego Rady zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra wydanym na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr Vk/I/10/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczących Rady Miasta, Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta, Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta oraz pozostałych radnych Rady Miasta Wejherowa, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 06-12-2010 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2010 13:20