herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VIk/I/9/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczących Rady Miasta, Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta, Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta oraz pozostałych radnych Rady Miasta Wejherowa, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych 2010-12-06 13:20
Uchwała Nr VIk/I/8/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wejherowa upoważnionych do zlecania podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Miasta 2010-12-06 13:18
Uchwała Nr VIk/I/7/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2010 - 2014 2010-12-06 13:13
Uchwała Nr VIk/I/6/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2010 - 2014 2010-12-06 13:10
Uchwała Nr VIk/I/5/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2010 - 2014 2010-12-06 13:08
Uchwała Nr VIk/I/4/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2010 - 2014 2010-12-06 13:07
Uchwała Nr VIk/I/3/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2010-12-06 13:04
Uchwała Nr VIk/I/2/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2010-12-06 12:55
Uchwała Nr VIk/I/1/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2010 - 2014 2010-12-06 13:16