Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLIX/534/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Wejherowa

Uchwała Nr Vk/XLIX/534/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Wejherowa 

Na podstawie art. 32 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Na podstawie dokonanych przez Prezydenta Miasta Wejherowa analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Wejherowa, ocenie postępu w opracowywaniu planów miejscowych oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno?Architektonicznej, Rada Miasta Wejherowa uznaje za aktualne : 

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa uchwalone uchwałą nr IIIk/XXX/325/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 r., zmienione uchwałami Rady Miasta Wejherowa: nr IVk/XXXI/361/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r., nr Vk/XVIII/199/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. i Uchwałą Nr Vk/XLVIII/516/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. wraz z uchwalonym ujednoliconym tekstem i rysunkiem studium, z wyjatkiem zakresu studium objetego uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. 

2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze miasta Wejherowa w jego aktualnych granicach administracyjnych: 

a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna uchwalony uchwałą nr IIIk/XXX/323/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 r., 

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wejherowo ? węzeł Nanice uchwalony uchwałą nr IIIk/X/125/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 1999r., 

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ? Wejherowo ? Park z Otuliną uchwalony uchwałą nr IIIk/XXX/322/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 r., 

d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejherowa na obszarze oznaczonym w aktualnie obowiązującym planie symbolem X7 obejmującym działki nr: 263/40, 263/42, 263/77, 263/83, 263/84, 785/1, 264/4, 264/3, 265/4, 273/1, 274/2, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 279/1, 281/1 oraz części działek 264/5, 280 obr. 10 uchwalony uchwała nr IVk/XIX/246/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 czerwca 2004 r., 

e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejherowa na obszarze oznaczonym w aktualnie obowiązującym planie symbolem X2 obejmującym działki oznaczone ewidencyjnie nr: 371/18, 371/41, 371/20, 371/19, 371/42, 371/22, 371/23, 371/25, 371/24, 371/26, 371/27, 371/29, 371/28, 371/40, 371/31, 371/39, 371/32, 371/34, 371/33, 371/35, 371/36, 371/16, 371/37, 371/38, 384/27, 382/7, 382/8, 382/6, 427/11, 384/13, 384/29, 384/28, 383/10, 383/5, 383/11, 383/7, 383/4, 383/8, 426/3, 426/4, 428/1, 429/1, 430/2, 431/2, 428/4, 426/5, 412/1, 472, 384/9, 427/6, 433/2, 432/6, 432/4, 431/4, 430/4, 429/4 obr. 9 uchwalony uchwałą nr IVk/XXXV/404/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2005 r., 

f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w granicach działek nr 7/4, 7/1, 7/2 obr. 12 położonych przy ul. Fenikowskiego w Wejherowie uchwalony uchwałą nr IVk/XXXV/405/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 listopada 2005 r., 

g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym w aktualnie obowiązującym planie symbolami T-7, X-11 oraz X-12 i ograniczonym ulicami: Drzewiarza, Szczęśliwą z granicą lasu od wschodu i południa ? (tzw. Górki Bolszewskie) uchwalony uchwałą nr Vk/XI/88/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 r., 

h) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa na działkach 94/1, 90/12, 107/7 oraz na fragmentach działek 99/10, 538, 537, 93/4, 94/2, 93/1, 90/7, 539, 105/2, 107/6, 107/10, obręb 15 uchwalona uchwałą nr Vk/XIV/140/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r., 

i) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa obejmującego fragment kwartału pomiędzy ulicami Mickiewicza, Parkową, Św. Jacka, Klasztorną uchwalona uchwałą nr Vk/XVI/163/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2007 r., 

j) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa pod nazwą Wzgórze Ojca Grzegorza uchwalona uchwałą nr Vk/XVI/164/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2007 r., 

k) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta dla działek nr 105 i 106, obr. 4 w Wejherowie uchwalony uchwałą nr Vk/XXIV/238/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 czerwca 2008 r., 

l) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od ul. Strzeleckiej do węzła ?Działki? na drodze krajowej nr 6 uchwalony uchwałą nr Vk/XXX/305/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 grudnia 2008 r. 

m) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem T-3, X-3- w rejonie ulic Staromłyńskiej i Wyczółkowskiego uchwalony uchwałą nr Vk/XXXVI/409/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. 

2. Plany miejscowe, w sprawie których Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwały dotyczące przystąpienia do sporzadzenia ich zmiany, lecz procedura sporządzania tych zmian do chwili podjęcia niniejszej uchwały trwa i nie została zakończona podjęciem uchwał o ich uchwaleniu: 

a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejherowa uchwalony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r., 

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna uchwalony uchwałą nr IIIk/X/124/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 1999 r., 

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna uchwalony uchwałą nr IIIk/XXX/324/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 r., 

d) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Wejherowa obejmujących obszary: 1- po obu stronach ul. Północnej, 2- równolegle pomiędzy ul. Rzeźnicką i ul. 12 Marca, 3- przy ul. Sobieskiego 294 i 296 i na obszarze przylegającym do łuku ul. Wałowej uchwalona uchwałą nr Vk/XI/89/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 r., 

e) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa obejmującego obszar położony w rejonie zbiegu osi ul. Dąbrowskiego i strumienia Srebrna uchwalona uchwałą nr Vk/XI/90/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 r., 

f) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa obejmującego fragment ulicy Wałowej, na odcinku od przecięcia jej ze strumieniem Srebrna do granicy działki nr 170/2, obr. 15 uchwalona uchwałą nr Vk/XI/91/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r., 

g) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa w granicach działek nr 25/3, 24/7, obr. 19 położonych przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie uchwalony uchwałą nr IVk/XXXIII/380/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2005 r. 


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-09-2010 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2010 07:55