Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLIX/533/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego

Uchwała Nr Vk/XLIX/533/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego, w granicach działek nr 15/2, 16/2, 20/4, obr. 12, oraz części działek nr 14, 15/1, 15/3, 16/1, 16/3, 17/1, 17/2, 18/5, 20/3, obr. 12, zwanej w dalszej treści uchwały ?zmianą planu?, w granicach pokazanych na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

2. Zmiana planu stanowić będzie zmianę ?miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, zatwierdzonego uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r., (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2002 r. Nr 13, poz. 267). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

 

Załącznik do Uchwały Nr Vk/XLIX/533/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 21 września 2010 r.
Zalacznik1.JPG

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-09-2010 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 28-09-2010 07:48