Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLIX/527/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci

Uchwała Nr Vk/XLIX/527/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 22 a ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W związku z realizacją przez Gminę Miasta Wejherowa polityki prorodzinnej ustanawia się formę wsparcia poprzez przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się trojga i więcej dzieci podczas jednego porodu, bez względu na kryterium dochodowe rodziny ubiegającej się o zapomogę. 

§ 2. 1. Zapomoga z tytułu urodzenia się trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu wynosi 6.000,- zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 

2. Warunkiem otrzymania zapomogi, o której mowa w ust. 1, jest zamieszkanie jednego z rodziców na terenie Gminy Miasta Wejherowa, co najmniej pół roku przez urodzeniem dzieci. 

3. Zapomoga przysługuje tylko jednemu z rodziców dzieci. 

4. Zapomoga nie przysługuje rodzicom dzieci w przypadku, gdy dzieci zostały umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. 

5. W przypadku, gdy dzieci zostały umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej, zapomoga przysługuje odpowiednio placówce lub rodzinie zastępczej. 

§ 3. Warunkiem przyznania zapomogi, o jakiej mowa w par. 1, jest złożenie wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie w terminie jednego roku od dnia urodzenia dzieci. Do wniosku należy dołączyć dane dotyczące wnioskodawcy, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, oświadczenie o zamieszkaniu w Wejherowie w okresie co najmniej pół roku przed urodzeniem się dzieci, dane dzieci, których zapomoga dotyczy, tj. skrócone akty urodzenia dzieci. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 5. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 marca 2010 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2010 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2010 15:05