Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLIX/526/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów .

Uchwała Nr Vk/XLIX/526/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675), art.19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 75,00 zł rocznie od każdego psa. 

§ 2. 1. Opłatę wpłaca się z góry bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

2. W przypadku gdy nabyto w posiadanie psa po dniu 31 marca danego roku, opłatę należy uiścić w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia psa, jeżeli zapłaty za dany rok nie dokonał poprzedni posiadacz. 

3. Opłatę wpłaca się w połowie wysokości obowiązującej za dany rok od psa nabytego po 30 czerwca danego roku, jeżeli opłaty od tego psa za dany rok nie wpłacił poprzedni posiadacz. 

§ 3. Rejestr właścicieli psów z terenu miasta Wejherowa prowadzi Urząd Miejski w Wejherowie. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr Vk/XL/439/2009 Rady Miasta 

Wejherowa z dnia 27 października 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Województwa 

Pomorskiego z 2009r. Nr 164, poz. 3122). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2010 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2010 14:53