Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLIX/525/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr Vk/XLIX/525/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Wejherowa: 

1) od gruntów : 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków ? 0,80 zł od 1 m? powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,15 zł od 1 ha 

powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego ? 0,41 zł od 1 m? powierzchni, 

d) pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta ? 

0,20 zł od 1 m? powierzchni; 

2) od budynków lub ich części : 

a) mieszkalnych ? 0,67 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, 

b) mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta ? 

0,33 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, 

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 21,05 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

? 9,82 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,27 zł 

od 1 m? powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego ? 6,70 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; 

3) od budowli ? 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 powołanej wyżej ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr Vk/XL/437/2009 Rady Miasta 

Wejherowa z dnia 27 października 2009 roku w sprawie określenia stawek w podatku od 

nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2009r. Nr 164, poz. 3120). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2010 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2010 14:52