Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XI/156/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

UchwałaNr VIk/XI/156/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

2) posiadać specjalistyczny sprzęt do: 

a) wyłapywania bezdomnych zwierząt, 

b) dokonywania odczytu obecności mikroprocesorów pod skórą zwierząt, 

c) transportowania bezdomnych zwierząt, 

d) czasowego przetrzymywania zwierząt padłych (chłodnie), 

3) zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami, 

4) posiadać tytuł prawny do nieruchomości wyposażonej w ogrodzony teren z wydzielonymi boksami służącymi do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed ich dostarczeniem do schroniska, 

5) zapewnić stałą współpracę z lekarzem weterynarii zapewniającą w razie potrzeby pomoc weterynaryjną, 

6) posiadać stosowną umowę z zakładem utylizacji na odbiór padniętych zwierząt, 

7) posiadać miejsce do przeprowadzania dezynfekcji sprzętu i pojazdów lub posiadać odpowiednią umowę ze specjalistyczną firmą wykonującą taką usługę, 

8) posiadać pomieszczenia do przetrzymywania karmy oraz pomieszczenia do składowania środków dezynfekcyjnych, 

9) zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług, 

10) prowadzić lub zlecić prowadzenie akcji adopcyjnej wyłapanych zwierząt, poprzez prowadzenie strony internetowej, ogłoszeń oraz innych sposobów. 


§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, w tym posiadać identyfikator weterynaryjny wyrażony symbolem numerycznym, 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, o której mowa w pkt 1, spełniającej wymogi wynikające między innymi z przepisów dotyczących ochrony środowiska i planowania przestrzennego, 

3) posiadać ogrodzony i utwardzony teren w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, zakładów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, wytwarzania środków żywienia, zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, rzeźni, targów, spędów, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierząt, 

4) posiadać pozytywną opinię organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt, 

5) posiadać zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzające kwalifikacje kierowcy/konwojenta przy transporcie zwierząt w transporcie drogowym, 

6) posiadać pomieszczenia przeznaczone do: 

a) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych, 

b) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, przechodzących kwarantannę oraz zapewniające separacje zwierząt agresywnych, 

c) utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic z oseskami, młodych oddzielonych od matek, 

d) przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, 

e) przechowywania karmy, 

f) przechowywania środków dezynfekcyjnych, 

g) prac administracyjno – biurowych i przechowywania dokumentacji, 

h) celów socjalnych, 

i) wydawania zwierząt ze schroniska. 

7) zapewnić wybiegi dla zwierząt osobne dla płci zwierząt oraz z uwzględnieniem zwierząt agresywnych, chorych itp. 

8) prowadzić wykaz zwierząt przebywających w schronisku zawierający: 

a) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie, 

b) datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby/podmiotu/instytucji przekazującej zwierzę do schroniska, 

c) dane dotyczące kwarantanny, przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, 

d) datę opuszczenia schroniska oraz imię i nazwisko i adres osoby/podmiotu/instytucji, której przekazano zwierzę lub datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny, 

9) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną, 

10) wyposażyć się w piec do spalania zwłok zwierząt lub chłodnię do czasowego przetrzymywania tych zwłok w przypadku przekazywania ich do zakładów wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych – posiadać podpisaną umowę z takim zakładem, 

11) zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, o której mowa w pkt 1, spełniającej wymogi wynikające między innymi z przepisów dotyczących ochrony środowiska i planowania przestrzennego, 

3) posiadać pozwolenia lub inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami na użytkowanie grzebowiska lub spalarni, 

4) teren grzebowiska powinien znajdować się w miarę możliwości na wzniesieniu i nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych, 

5) posiadać odpowiednie środki techniczne (pojazdy, urządzenia, itp.) w ilości i jakości do zakresu planowanej działalności, spełniajace wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska wraz z zapleczem do przeprowadzania okresowej ich dezynfekcji, 

6) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok, a w przypadku przekazywania ich do zakładów wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych – posiadać podpisaną umowę z takim zakładem. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-11-2011 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2011 11:42