Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIk/XI/162/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. dotycząca uchwały Nr Vk/XXI/226/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nieruchomości oddanej przez Gminę Miasta Wejherowo w użytkowanie wieczyste Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu "Gryf" w Wejherowie 2011-11-14 12:13
dokument Uchwała Nr VIk/XI/161/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie nadania terenowi rekreacyjno ? sportowemu, położonemu przy zbiegu ul. Michała Mostnika i ul. Szymona Krofeya, nazwy Plac im. Ryszarda Jakubka 2011-11-14 12:02
dokument Uchwała Nr VIk/XI/160/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego 2011-11-14 11:56
dokument Uchwała Nr VIk/XI/159/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2011-11-14 11:49
dokument Uchwała Nr VIk/XI/158/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo ? kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej 2011-11-14 11:50
dokument Uchwała Nr VIk/XI/157/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Iwaszkiewicza, Staromłyńskiej i Weteranów 2011-11-14 11:45
dokument Uchwała Nr VIk/XI/156/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2011-11-14 11:42
dokument Uchwała Nr VIk/XI/155/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2011-11-14 11:36
dokument Uchwała Nr VIk/XI/154/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie" 2011-11-14 11:34
dokument Uchwała Nr VIk/XI/153/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym 2011-11-14 11:31
dokument Uchwała Nr VIk/XI/152/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIk/VIII/94/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Wybickiego 1 w Wejherowie 2011-11-14 11:30
dokument Uchwała Nr VIk/XI/151/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wejherowskiemu na "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1478 G (ul. Sucharskiego w Wejherowie) w obrębie przejazdu kolejowego" 2011-11-14 11:29
dokument Uchwała Nr VIk/XI/150/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2011-11-14 11:27
dokument Uchwała Nr VIk/XI/149/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonej opłaty 2011-11-14 11:25
dokument Uchwała Nr VIk/XI/148/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów w Gminie Miasta Wejherowa za rok szkolny 2010/2011" 2011-11-14 11:24
dokument Uchwała Nr VIk/XI/147/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 2011-11-14 10:18
dokument Uchwała Nr VIk/XI/146/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. o zmianie uchwały Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2026 2011-11-14 10:15