Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XI/154/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie"

Uchwała Nr VIk/XI/154/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 8 listopada 2011 r.

o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa 
z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego 
pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie" 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 i art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 15 ust. 7 i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie”, zmienionej uchwałami: Nr IVk/VI/82/2003 z dnia 18 marca 2003 roku, Nr IVk/XXIII/292/2004 z dnia 8 listopada 2004 roku, Nr VIk/IV/34/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. – § 12 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: Zakład Usług Komunalnych zwolniony jest z obowiązku wpłat do budżetu wypracowanej nadwyżki środków obrotowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zakładu dokonuje Prezydent Miasta. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIk/VIII/110/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie”, zmienionej uchwałą Nr IVk/VI/82/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 marca 2003 roku i uchwałą Nr IVk/XXIII/292/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2004 roku oraz uchwałą Nr VIk/IV/34/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. 

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Miasta Wejherowa i załącznika do tejże uchwały wymienionej w § 1 pozostają bez zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-11-2011 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2011 11:34