Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XI/149/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonej opłaty

Uchwała Nr VIk/XI/149/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust.1 i 2 ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote) za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. 

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych) za dziecko dziennie. 

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 i § 2 wnoszone są na rzecz Gminy Miasta Wejherowa. 

§ 4. 1. Zwalnia się z obowiązku ponoszenia 50 % opłaty, o której mowa w § 1, dzieci z rodzin, które nie przekraczają 100 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie przewidzianego w przepisach o pomocy społecznej i korzystają ze świadczeń pieniężnych przyznanych z pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. 

2. Decyzję o częściowym zwolnieniu z opłaty, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych albo dziennego opiekuna, podejmuje Prezydent Miasta Wejherowa. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-11-2011 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2011 11:25