Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/579/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Nowowiejskiego

Uchwała Nr VIIIk/XLIV/579/2023
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Nowowiejskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Nowowiejskiego, zwanego w dalszej treści uchwały "planem", w granicach wskazanych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Obszar przystąpienia znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa zatwierdzonego Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa (t. j. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 4569 ze zm.), zmienionego we fragmencie Uchwałą Nr VIk/XXXV/409/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ulicy Chopina (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 3503) oraz we fragmencie Uchwałą Nr VIIIk/XV/183/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Chopina do ulic Konopnickiej i Fenikowskiego w Wejherowie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 713).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XLIV/579/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 maja 2023 r.
 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-05-2023 16:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 22-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 22-05-2023 16:13