Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg sesji 2023-05-19 13:57
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2023-05-24 09:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/586/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia wdzięczności za wkład Papieża Jana Pawła II w historię Wejherowa, Polski i Europy 2023-05-22 16:33
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/585/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie uznania Rady Miasta za Organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku 2023-05-26 11:41
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/584/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania o ponowne rozpatrzenie skargi 2023-05-26 08:03
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/583/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok 2023-05-22 16:23
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/582/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 2023-05-22 16:20
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/581/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022" 2023-05-26 11:40
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/580/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2023-05-26 11:40
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/579/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Nowowiejskiego 2023-05-26 11:39
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/578/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Jana i Abrahama 2023-05-26 11:38
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/577/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr VIIIk/XXXV/476/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza 2023-05-26 11:38
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/576/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego 2023-05-22 16:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/575/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2023-05-22 16:01
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/574/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 2023-05-26 08:07