Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIV/574/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023

Uchwała Nr VIIIk/XLIV/574/2023
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

2 163 864 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

8 959 630 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy

o kwotę

6 795 766 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 3

 

 

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

288 727 192,19 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

 

 

237 526 123,19 zł

51 201 069,00 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

 

316 841 600,19 zł

 

245 098 301,19 zł

71 743 299,00 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

28 114 408,00 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

- Wolne środki

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

 

33 208 244,00 zł

 

8 208 244,00 zł

25 000 000,00 zł

5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na:

-  spłatę pożyczek i kredytów

 

5 093 836,00 zł

5 093 836,00 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 28 114 408 zł. űródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie

3 114 408 zł

2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie

 

25 000 000 zł

§ 4. Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2023 do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 "Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2023 roku" do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2023 roku" do uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się § 7 uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych tytułów dłużnych zaciąganych z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości  3 000 000 zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023 w kwocie  25 000 000 zł

3. sfinansowanie spłaty wierzytelności w zakresie dotacji wypłacanych  przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016, w wysokości  1 186 666 zł"

§ 7. Zmienia się § 8 uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023, który otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziału,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł,

6. zaciągnięcia pożyczki w wysokości 25 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,

7. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XLIV/574/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 maja 2023 r.
 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XLIV/574/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 maja 2023 r.
 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XLIV/574/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 maja 2023 r.
 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XLIV/574/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 maja 2023 r.
 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/XLIV/574/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 maja 2023 r.
 

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIIIk/XLIV/574/2023
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 maja 2023 r.
 

Załączniki do pobrania poniżej.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-05-2023 15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Dłubek 22-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 22-05-2023 15:54