Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/308/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XXIII/308/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i ust. 4 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.2215)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,2 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną.

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa oraz nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

§ 2. Przyjmuje się Regulamin funduszu zdrowotnego określający rodzaj świadczenia oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Traci moc Uchwała nr Vk/XXVI/256/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 września 2008 roku w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XXIII/308/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2020 r.
 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 17-12-2020 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Foryś 17-12-2020 12:26