Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2020-06-18 07:23
dokument Przebieg sesji oraz wyniki głosowania 2020-06-16 10:44
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/229/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wejherowa wotum zaufania 2020-06-18 09:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/230/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-06-18 09:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/231/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2019 rok 2020-10-01 11:23
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/232/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 2020-10-01 11:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/233/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/167/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2020-10-01 11:31
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/234/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2020-06-18 09:19
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/235/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2020-06-18 09:17
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/236/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej od osoby prawnej 2020-06-18 09:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/237/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa 2020-06-18 09:08
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/238/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2020-06-18 09:06
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/239/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2020-06-18 09:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/240/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2020-06-18 09:03
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/241/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2020-06-18 09:02
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/242/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych oraz wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2020-06-18 08:49
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/243/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa na rzecz Powiatu Wejherowskiego 2020-06-18 08:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/244/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Powiatu Wejherowskiego w drodze darowizny 2020-06-18 08:47
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/245/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi o stwierdzenie nieważności w części Uchwały Nr VIIk/XXXIV/387/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 r. 2020-10-01 13:13
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/246/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XVI/209/2020 Rady Miasta Wejherowa z 17 marca 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń 2020-06-18 08:44
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/247/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2020-06-18 08:35
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/248/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Wejherowie 2020-10-01 13:22
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/249/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Wejherowa na rok szkolny 2020/2021 2020-06-18 07:50
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/250/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku? oraz ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku". 2020-06-18 07:46
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/251/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany porozumienia z dnia 15 lipca 2011 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Wejherowa 2020-06-18 07:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XVIII/252/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2020-06-18 07:30