Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/218/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/14/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XVI/218/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/14/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Wejherowa stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIIIk/III/14/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasta Wejherowa  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 228), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

?3. Zasady i warunki używania herbu Miasta określa Prezydent.?;

2) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

?2. Rada odbywa sesje w liczbie potrzebnej do wykonywania zadań Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.?;

3) w § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

?1. Interpelacje składa się w sprawach o istotnym, zasadniczym i problemowym, znaczeniu dla Miasta i jego mieszkańców, a będących w kompetencjach organów Miasta. Interpelacje składane są na piśmie do Prezydenta, za pośrednictwem Przewodniczącego.?;

4) w § 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

?4. Wydział Ogólno ? Organizacyjny prowadzi rejestr interpelacji, zawierający informacje o sposobie i terminach ich załatwienia.?.

§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr IIIk/XXXIII/361/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2001 w sprawie zasad używania herbu Gminy Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 64 poz. 1484).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 20-03-2020 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2020 10:53