Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

243/2010 14 grudzień 2010

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 243/2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 14.12.2010 r.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13, art. 98 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.           z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.                     o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.Nr 14 poz. 114)

 

 

 

§ 1

 

  1. Zobowiązuję Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Wejherowie do opracowania Danych do planu zamówień publicznych na 2011 r. w zakresie obejmującym wydatki danego wydziału według wzorów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dane do planu zamówień publicznych należy opracować i dostarczyć do pełnomocnika ds. zamówień publicznych do dnia 27.12.2010 r.

      W skład załącznika nr 1 wchodzą:

a). Dane do planu zamówień publicznych – Zamówienia Publiczne Dostawy („ZPD”)

b). Dane do planu zamówien publicznych – Zamówienia Publiczne Usługi („ZPU”)

c). Dane do planu zamówien publicznych – Zamówienia Publiczne Roboty („ZPR”)

d). Dane do planu zamówień publicznych, dla których przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych nie stosuje się w związku z art. 4.8 – Strefa I – Dostawy („I D 4.8”)

e). Dane do planu zamówień publicznych, dla których przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych nie stosuje się w związku z art. 4.8 – Strefa II – Usługi („II U 4.8”

f). Dane do planu zamówien publicznych, dla których przepisów ustawy Prawo Zamówien publicznych nie stosuje się w związku z art. 4.8 – Strefa III – Roboty („III R 4.8”)

g). Dane do planu zamówień publicznych – planowane wydatki, które zawierają dotacje – art. 4.7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydatki, dla których przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się z wyłączeniem art. 4.8 ustawy (WYŁĄCZENIA)

h). Dane do planu zamówień publicznych – wydatki w trakcie realizacji – zobowiązania zawarte w latach ubiegłych z planowana kwota realizacji na 2011 rok (WWTR)

 

  1. W przypadku nie realizowania przez Wydział zamówień publicznych należy sporządzić i przekazać jedynie dane określone w pkt. 1 ppkt. g i h) niniejszego paragrafu. Ponadto Kierownik Wydziału zobowiązany jest w odpowiednim terminie przekazać pisemne informacje Pełnomocnikowi ds. zamówień publicznych, że nie planuje realizacji zamówień publicznych.

§ 2

1. O wszelkich zmianach w planie zamówień publicznych w ciągu roku bieżącego

    Kierownicy Wydziałów zawiadamiają pisemnie pełnomocnika ds. zamówien publicznych             

    w terminie trzech dni licząc od dnia wprowadzenia zmiany w budżecie.

 

§ 3

1. Dane, o których mowa w § 1 Kierownicy Wydziałów przedkładają Pełnomocnikowi

    ds. zamówien publicznych.

2. Dane należy przekazywać w wersji pisemnej i elektronicznej, przy czym wersję

   elektroniczną należy sporządzić w programie EXCEL.

 

§ 4

1. Wykonanie nieniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. zamówień

    publicznych oraz Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

2. Bezpośrednią koordynacją w zakresie tworzenia zbiorczych planów i sprawozdań oraz

    wprowadzenia do nich wszelkich zmian zajmuje się Zespół Zamówień Publicznych.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 10-02-2011 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2011 14:16