Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

240/2010 14 grudzień 2010

 

 

Zarządzenie Nr  240/2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia  14.12.2010r

 

 

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 

 

 

 

 

Stosownie do postanowień „Instrukcji inwentaryzacyjnej” Urzędu Miejskiego w Wejherowie wprowadzonej zarządzeniem Nr 239/2010 z dnia 14.12.2010r zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej.

 

 

 

§ 1

 

1.  Inwentaryzację pasywów i aktywów należy przeprowadzić drogą:

1.      spisu z natury następujących składników majątku, wg stanu na 31.12.2010 r:

a)      paliwa w pojazdach Straży Miejskiej

b)      druków ścisłego zarachowania, depozytów (w tym: gwarancji ubezpieczeniowych)

c)      środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością obcych jednostek, powierzonych do używania, przechowania

2.      uzyskania od Banków i kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych Urzędu stanu:     

a)      środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010 r

b)      należności na dzień 30.11.2010 r

c)      powierzonych kontrahentom własnych składników majątku na dzień 31.12.2010 r

3.      weryfikacji stanów ewidencyjnych następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2010 r  :

a)      grunty, środki trwałe

b)      należności sporne i wątpliwe

c)      rozrachunki publiczno-prawne, rozrachunki z pracownikami

d)     składniki finansowego majątku trwałego (udziały, akcje, papiery wartościowe)

e)      wartości niematerialne i prawne

f)       rozliczenia międzyokresowe

g)      należności wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych (osób fizycznych)

h)      kapitały i fundusze, rezerwy i przychody przyszłych okresów, a także wszystkie pozostałe nie wymienione wyżej składniki aktywów i pasywów (w tym również zobowiązania)

 

 

§ 2

 

 

W celu przeprowadzenia spisu z natury powołuję zespoły spisowe w składzie:

 

Zespół I

- przewodniczący      Aleksandra Garska

- członek                    Aneta Sikora

 1.   Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzowanych pomieszczeń:

       samochody Straży Miejskiej

 2.   Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza): okresowa

 3.   Rodzaj składnika majątkowego objętego spisem z natury: paliwo

 4.   Osoba materialnie odpowiedzialna: Jacek Pisarek

 5.   Termin rozpoczęcia 31.12.2010r , zakończenia 31.12.2010r spisu z natury.

 

Zespół II

- przewodniczący      Regina Zielińska

- członek                    Anna Rosinke

1.   Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzowanych pomieszczeń:

        kasa pancerna w Wydziale Finansowym i w Straży Miejskiej

2.   Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza): okresowa

3.   Rodzaj składnika majątkowego objętego spisem z natury: druki ścisłego zarachowania, 

        depozyty (w tym gwarancje ubezpieczeniowe)

4.  Osoby materialnie odpowiedzialne: Beata Sikora, Jacek Pisarek

5.  Termin rozpoczęcia 31.12.2010r zakończenia 31.12.2010r spisu z natury.

 

Zespół III

- przewodniczący      Robert Pienczk

- członek                    Sabina Hinz

1.   Nazwa obiektu i oznaczenie inwentaryzowanych pomieszczeń:

        pomieszczenia Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Ogólno- Organizacyjnego,

        serwerownia,  schron przy ul. Bukowej (sprzęt OC)

2.   Rodzaj inwentaryzacji (okresowa, zdawczo-odbiorcza): okresowa

3.   Rodzaj składnika majątkowego objętego spisem z natury: środki trwałe i pozostałe 

        środki trwałe będące własnością obcych jednostek, powierzone do używania, 

        przechowania

4.   Osoby materialnie odpowiedzialna: Bogusław Suwara, Mariola Pokraczyńska

5.   Termin rozpoczęcia 31.12.2010r zakończenia 31.12.2010r spisu z natury.

 

 

§ 3

 

1.      Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

2.      Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze potwierdzeń sald oraz metodą weryfikacji stanów ewidencyjnych odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Finansowego.

 

 

 

 

§ 4

 

Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

 

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 10-02-2011 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2011 12:33