Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 246/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zaldadowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2018-06-06 11:45
dokument Zarządzenie Nr 245 /2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 152/2008 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 lipca 2008 roku 2018-01-16 13:07
dokument Zarządzenie Nr 244/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011-2026 2018-01-16 13:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zmiany Zarzqdzenia tir 228A/2011 z dnia 12.12.2011 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2018-01-16 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2018-01-16 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-02 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-02 09:57
dokument Zarządzenie Nr 238/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie realizacji projektu pn. " Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację -indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa" 2012-02-08 16:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 237/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2012-01-23 14:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 236/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 201 Ir. w sprawie powołania Komisji do ustalenia stanu technicznego pojazdów samochodowych przejętych na własność z mocy ustawy przez Gminę Miasta Wejherowa 2012-01-23 14:09
dokument Zarządzenie Nr 235/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2012-01-23 14:07
dokument Zarządzenie nr 234/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2011 roku. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2012-01-23 14:06
dokument Zarządzenie nr 233/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2011 roku. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie. 2012-01-23 14:05
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 23/R/- 233/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2012-01-23 14:04
dokument Zarządzenie Nr 231/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 2012-01-23 13:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 230/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 201 Ir. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2012-01-23 13:53
dokument Zarządzenie Nr 229/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2012-01-23 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 141/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05.09.2011 r. zmienionego zarządzeniem nr 183/2011 z dnia 10.10.2011 r. dot. zmiany nazwy projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018". 2012-01-23 13:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 227/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego 2012-01-23 13:40
dokument Zarządzenie Nr 226/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-01-23 13:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 225/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 grudnia 2011 w sprawie sporządzania corocznego bilansu personelu medycznego publicznej i niepublicznej służby zdrowia 2012-01-23 12:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 224/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 201 Ir. w sprawie ustalenia wysokości opłat w strefie płatnego parkowania na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym 2012-01-23 12:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 223/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopad 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2012-01-23 12:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2012-02-02 09:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 220/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 201 Ir. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego 2011-12-19 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-12-19 12:29
dokument Zarządzenie Nr 218/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-12-19 12:28
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 217/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.11.201 Ir. w sprawie: sporządzenia planu zamówień publicznych na rok 2012 2011-12-19 12:27
dokument Zarządzenie Nr 216/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2011-12-19 12:26
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 215/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-12-19 12:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 214/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 201 Ir. w sprawie powołania Komisji do sprawy wyceny ławek i koszy stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2011-12-19 12:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-12-19 12:23
dokument Zarządzenie nr 212/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-12-19 12:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr.211/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-12-19 11:34
dokument Zarządzenie Nr 210/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2011-12-19 11:32
dokument Z a r z ą d z e n i e Nr 209/2011 P R E Z Y D E N T A M I A S T A W E J H E R O WA z d n i a 2 1 . 1 1 . 2 0 1 1 r. w sprawie zmiany Zarządzeń Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 146/2009 z dnia 13.07.2009r., Nr 323/2009 z dnia 30.12.2009r., Nr 87/2010 2011-12-07 10:14
dokument Zarządzenie NR 208/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany planu kontroli wewnętrznej na rok 2011 2011-12-07 10:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 207/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-12-07 10:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 206/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2011-12-07 10:07
dokument Zarządzenie Nr 205/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.11.2011r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2011-12-07 10:02
dokument Zarządzenie Nr 204/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2011-12-07 10:01
dokument Zarządzenie Nr 203/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 2011-12-07 10:00
dokument Zarządzenie Nr 202/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-12-07 09:59
dokument Zarządzenie nr 201/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.11.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 187/2011 z dnia 17.10.2011 r. o powołaniu Komisji Przetargowej 2011-12-07 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 07.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-12-07 09:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 199/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Wejherowa dotyczących projektu "Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa" 2011-12-07 09:52
dokument Zarządzenie Nr 198/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie 2018-08-29 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu, obejmującego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2011-12-07 09:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 196/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-12-07 09:46
dokument Zarządzenie Nr 195/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 2011-12-07 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Obiorowej 2011-12-05 15:18
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 22/R/-193/2011 z dnia 24 października 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2011-11-02 14:30
dokument Zarządzenie Nr 192/2011Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2011-11-02 14:29
dokument Zarządzenie Nr 191/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2011-11-02 14:29
dokument Zarządzenie Nr 190/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 października 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie stronie postępowania administracyjnego na jej wniosek kserokopii dokumentu z akt sprawy. 2011-11-02 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-11-02 14:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-11-02 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-12-05 13:57
dokument Zarządzenie Nr 185/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 października 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-11-02 14:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-11-02 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10.10.2011r. w sprawie zmiany nazwy projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2011-2018". 2011-11-02 14:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 182/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-11-02 14:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-11-02 14:01
dokument Zarządzenie Nr 180/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 2011-11-02 13:56
dokument Zarządzenie Nr 179/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-11-02 13:55
dokument Zarządzenie Nr 178/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-11-02 13:54
dokument Zarządzenie Nr 177/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-11-02 13:52
dokument Zarządzenie Nr 176/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-11-02 13:51
dokument Zarządzenie Nr 175/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-11-02 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-11-02 13:49
dokument ZARZĄDZENIE nr 173/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-11-02 13:47
dokument Zarządzenie Nr 172/2011, Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-11-02 13:43
dokument Zarządzenie Nr 171/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-11-02 13:42
dokument Zarządzenie Nr 170/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2011-11-02 13:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr169/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 3 października w sprawie Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie miasta Wejherowa. 2011-11-02 13:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 168/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-11-02 13:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 167/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 03 października 2011 r . w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-11-02 13:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-11-02 13:29
dokument Zarządzenie Nr 165/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-11-04 09:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 163/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-11-02 12:52
dokument Zarządzenie Nr 162/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 września 2011r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-01-16 14:08
dokument Zarządzenie Nr 161/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r 2011-10-18 13:50
dokument Zarządzenie Nr 160/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-10-18 13:49
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 20/R/-159/2011 z dnia 26 września 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2011-10-18 13:49
dokument Zarządzenie Nr 158/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w mieście Wejherowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-10-18 13:48
dokument Zarządzenie Nr 157/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce przedszkolnej 2011-10-18 13:47
dokument Zarządzenie Nr 156/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej 2011-10-18 13:46
dokument Zarządzenie Nr 155/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej 2011-10-18 13:42
dokument Zarządzenie Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej 2011-10-18 13:41
dokument Zarządzenie Nr 153/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkól Nr 2 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej 2011-10-18 13:01
dokument Zarządzenie Nr 152/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej 2011-10-18 12:09
dokument Zarządzenie Nr 151/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19.09.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Wejherowie do udzielania zwolnień rodzicom albo uczniom z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej 2011-10-18 12:05
dokument Zarządzenie nr 150/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2011-10-18 11:59
dokument Zarządzenie Nr 149/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-10-18 11:58
dokument Zarządzenie Nr 148/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w bezpłatne użytkowanie 2011-10-18 11:57
dokument Zarządzenie Nr 147/2011 Prezydenta miasta Wejherowa z dnia 12 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu oraz likwidacji sprzętu obrony cywilnej i wyposażenia znajdującego się na stanie Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 2011-10-18 11:51
dokument Zarządzenie Nr 146/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu oraz likwidacji sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2011-10-18 11:50
dokument Zarządzenie Nr 145/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12.09.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 264/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-10-18 11:49
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 2/M/-144/2011 z dnia 12 września 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. 2011-11-02 12:51
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr l/M/-143/2011 z dnia 12 września 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa 2011-10-18 11:42
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 2/Mf-144/2011 z dnia 12 września 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Miasta Wejherowa. 2011-11-02 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 05.09.2011r w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2011-2018" 2011-10-18 11:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 140/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2011-10-18 11:38
dokument Zarządzenie Nr 139/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-10-18 11:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 138/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-10-18 11:13
dokument Zarządzenie Nr 137/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.08.2011 roku w sprawie ustalenia "Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkól uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miasta Wejherowa" 2011-10-18 11:12
dokument Zarządzenie Nr 136/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-10-18 10:16
dokument Zarządzenie nr 135/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.08.2011 w sprawie procedury realizacji i rozliczania projektu " TURYSTYCZNY SZLAK PÓŁNOCNYCH KASZUB - budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego" 2011-10-18 10:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2012. 2011-10-18 10:05
dokument Zarządzenie nr 133/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2011-10-18 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17.08.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-10-18 09:50
dokument Zarządzenie Nr 131/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 sierpnia 2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 31/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2011r. zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 123/2011r z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2011-10-18 09:46
dokument Zarządzenie Nr 130/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego 2011-10-18 09:44
dokument Zarządzenie Nr 129/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2011-10-18 09:46
dokument Zarządzenie Nr 128/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2011-10-18 09:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 127/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Wejherowa dotyczących projektu "Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania - dobry start w edukację - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa" 2011-10-18 09:37
dokument Zarządzenie Nr 126/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmu 2011-11-02 12:47
dokument Zarządzenie Nr 125/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2011-08-25 12:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 124/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-10-18 09:32
dokument Zarządzenie Nr 123/ 2011r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 1 sierpnia 2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 31/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2011-08-25 12:16
dokument Zarządzenie Nr 122/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 2011-08-25 12:13
dokument Zarządzenie Nr 121/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 lipca 2011r w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie. 2011-08-25 12:09
dokument Zaradzenie Nr 120/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. 2011-08-25 11:38
dokument Zarządzenie 119/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Miasta Wejherowa 2011-08-25 11:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 118/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 lipca 2011 w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Wejherowa 2011-08-25 11:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 117/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 lipca 2011 w sprawie Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2011-08-25 11:33
dokument ZARZĄDZENIEM 116/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-08-25 11:32
dokument Zarządzenie Nr 115/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-08-25 11:27
dokument ZARZĄDZENIEK Nr113/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa zdnia04 Lipca2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2013-01-16 14:09
dokument Zarządzenie nr 112/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2011 roku dot. prowadzenia obsługi biurowej i finansowo - księgowej przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 2011-10-17 12:51
dokument Zarządzenie Nr 111/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2010 rok 2011-08-25 09:57
dokument Zarządzenie Nr 110/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-08-25 09:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 109/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-08-25 09:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 108/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiórowej 2011-08-25 09:14
dokument Zarządzenie Nr 107/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie. 2011-08-25 09:10
dokument Zarządzenie Nr 106/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2011-08-25 09:06
dokument Zarządzenie Nr 105/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego 2011-08-25 09:03
dokument Zarządzenie Nr 104/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie 2011-08-25 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-12-19 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-12-20 08:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 101/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiórowej 2011-08-25 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie powoiania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2011-08-25 08:27
dokument Zarządzenie Nr 99/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2011-07-11 15:15
dokument ZARZĄDZENIE nr 98/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 59/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Wejherowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2011-07-11 15:14
dokument Zarządzenie nr 97/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 czerwca 2011r ws. powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej. 2011-07-11 15:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-07-11 15:10
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 20/R/ - 95/2011 z dnia 06 czerwca 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2011-07-11 15:08
dokument Zarządzenie Nr 94/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia .6. czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2011-07-11 15:15
dokument ZARZĄDZENIE NR. 93/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 06.06.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-07-11 15:05
dokument ZARZĄDZENIE N r 92/ 2 0 11 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 201 Ir. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-07-11 15:02
dokument Zarządzenie Nr 91/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-07-11 15:00
dokument Zarządzenie Nr 90/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2011-08-24 14:06
dokument Zarządzenie Nr 89/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dn 23 maja 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu 2011-08-24 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR. 88/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-07-11 14:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-07-11 14:28
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 86/2011 - 19/R z dnia 23 maja 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2011-07-11 14:23
dokument Zarządzenie Nr 85/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-07-11 14:31
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 84/2011 - 18/R z dnia 23 maja 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2011-07-11 14:21
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 83/2011 - 17/R z dnia 23 maja 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2011-07-11 14:21
dokument Zarządzenie Nr 82/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie przekazania nieruchomości przy ul, Pułaskiego 6 w Wejherowie 2011-07-11 13:52
dokument Zarządzenie Nr 81/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2011-07-11 14:30
dokument Zarządzenie Nr 80/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-07-11 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-07-11 12:27
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 78/2011 - 16/R z dnia 16 maja 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2011-07-11 12:26
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 77/3/2011 z dnia 16 maja 2011 roku o wyróżnieniu Repliką Statuetki Jakuba Wejhera. 2011-07-11 12:25
dokument Zarządzenie Nr 76/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dn 11 maja 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu 2011-07-11 14:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-07-11 10:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-07-11 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-05-17 12:17
dokument ZARZĄDZENIEM 72/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-05-17 11:34
dokument Zarządzenie Nr 71/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2011 roku 2011-05-17 11:29
dokument Zarządzenie Nr 70/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2011r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 2011-05-17 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-05-17 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-05-17 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-07-11 09:39
dokument Zarządzenie Nr 66/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2011-05-17 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2011 PREZYDENTA MlASTA WEJHEROWA z dnia 26.04.2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie 2011-05-17 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 kwietnia 20101r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2011-05-17 09:26
dokument Zarządzenie Nr 63/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26.04.2011 r. w sprawie przekazania nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 6,8 w Wejherowie 2011-05-17 09:24
dokument ZARZĄDZENIENR 62/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Zdawczo-Odbiorczej 2011-05-17 09:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2011-05-17 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2011PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18.04.2011r. w sprawie uchylenia przepisów Zarządzenia Nr 186/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie stosowania w Urzędzie Miejskim w Wejherowie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie" 2011-05-17 09:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 18.04.2011 r. w sprawie opracowania "Pianu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Wejherowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 2011-05-17 09:17
dokument Zarządzenie Nr 58/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 11.04.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2011-05-24 13:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2011-05-17 09:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 04.04.2011r. w sprawie ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz wzorów upoważnienia i zaświadczenia o szkoleniu 2011-05-17 09:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 04.04.2011r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2011-05-17 08:45
dokument ZARZĄDZENIE 54/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-05-17 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.03.2011r w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Wejherowa nr 19/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-05-17 14:53
dokument Zarządzenie Nr 52/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2011-05-17 08:10
dokument Zarządzenie Nr 51/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-05-17 08:04
dokument Zarządzenie Nr 50/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 marca 2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu marki Fiat Doblo 223 1.2 kombi (uniwersalne) 2011-05-17 08:02
dokument Zarządzenie Nr 49/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 2011-05-17 08:00
dokument Zarządzenie Nr 48/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14.03.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2011-05-23 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-05-23 10:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.03.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-03-30 09:36
dokument Zarządzenie Nr 45/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 marca 2011 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie przydzielonych sortów mundurowych strażnikom Straży Miejskiej w Wejherowie 2011-03-30 09:31
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 15/R/ - 44/2011 z dnia 7 marca 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży. 2011-03-30 09:27
dokument Zarządzenie Nr 43/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie. 2011-03-30 09:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 lutego 2011r w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2011-03-30 09:23
dokument Zarządzenie Nr 41\2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa 2011-03-30 09:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej 2011-03-30 09:20
dokument Zarządzenie nr 39/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011 - 2013 2011-03-30 09:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 2011-03-30 09:18
dokument Zarządzenie Nr 37/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2011 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania i organizacji prac Komisji do spraw finansowania prac konserwatorskich 2011-03-30 09:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie. 2011-03-30 09:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat 2011-03-30 09:03
dokument Zarządzenie Nr 34/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa. 2011-03-11 12:09
dokument Zarządzenie Nr 33/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Gminy Miasta Wejherowa w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2011-03-11 12:05
dokument Zarządzenie Nr 32/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa 2011-03-11 12:06
dokument Zarządzenie Nr 31/2011r. PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 lutego 2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 236/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2009 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 321/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.,Nr 322/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.; Nr 8/2010 z dnia 18 stycznia 2010r., Nr 49/2010 z dnia 15 marca 2010r. Nr 84/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Nr 119/2010 z dnia 22 czerwca 2010r. Nr 127/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. Nr 140/2010 z dnia lipca 2010r. Nr 150/2010 z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych 2011-03-11 12:01
dokument Zarządzenie nr 30/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu kontroli wewnętrznej na rok 2011" 2011-03-11 12:00
dokument Zarządzenie Nr 29/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Miasta Wejherowa na rok 2011 2011-03-11 11:58
dokument Zarządzenie nr 28/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu miejskiego w Wejherowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2011-03-11 11:50
dokument Zarządzenie Nr 27/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 7.02.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzeń Prezydenta Miasta Wejherowa: Nr 146/2009 z dnia 13.07.2009r., Nr 323/2009 z dnia 30.12.2009r., Nr 87/2010 z dnia 4.05.2010r., Nr 160/2010 z dnia 16.08.2010r. 2011-03-11 11:50
dokument Zarządzenie 26/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2011-05-17 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-03-11 11:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-03-11 11:45
dokument Zarządzenie nr 23/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-03-11 11:44
dokument Zarządzenie Nr 22/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa 2011-03-11 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.01.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-03-11 11:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31.01.2011 r. w sprawie konieczności sporządzenia sprawozdania w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Miejski w Wejherowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13, art. 98 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157poz. 1240) oraz art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U., Nr 14 poz. 114 z późn. zm. ) 2011-03-11 12:06
dokument Zarządzenie nr 19/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-05-17 14:51
dokument Zarządzenie Nr 18/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dn 25 stycznia 2011 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu 2011-03-11 12:06
dokument Zarządzenie Nr 17/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2011-03-11 12:07
dokument Zarządzenie Nr 16/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. zbywania nieruchomości w drodze przetargów oraz w drodze rokowań 2011-03-11 11:27
dokument Zarządzenie Nr 15/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. o zmianie załącznika nr 4 do zarządzenia nr 88/2009 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 maja 2009r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa. 2011-03-11 11:25
dokument Zarządzenie nr 14/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia składu i terminu prac Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert - projektów złożonych w Otwartym Konkursie Ofert - Projektów na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2011-03-11 11:23
dokument Zarządzenie nr 13/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wejherowie 2011-03-11 11:17
dokument Zarządzenie Nr 12/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa Z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa. 2011-03-11 11:13
dokument Zarządzenie nr 11/2011 [ Wycofane] 2011-03-11 11:12
dokument Zarządzenie Nr 10/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2011-03-11 11:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie nieskorzystania z ustawowego prawa pierwokupu co do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2011-03-11 12:07
dokument Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Miasta Wejherowa oraz ustalenia okręgów wyborczych i kalendarza wyborczego dla wyborów zarządzonych na dzień 20 marca 2011 roku 2011-03-09 12:06
dokument Zarządzenie Nr7/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie reprezentowania Gminy Miasta Wejherowa jako członka zwyczajnego w lokalnej organizacji turystycznej - Stowarzyszeniu Turystycznym "Ziemia Wejherowska" z siedzibą w Wejherowie. 2011-03-09 12:05
dokument Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 11 stycznia 2011r. ws. reprezentowania Gminy Miasta Wejherowa jako członka zwyczajnego w lokalnej organizacji turystycznej - Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub "Norda" z siedzibą w Pucku. 2011-03-03 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2011 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej. 2011-03-03 09:53
dokument Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 14 /R/ - 4/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku o wyróżnieniu Medalem Róży Dariusza Szymerowskiego 2011-03-03 09:52
dokument Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 11 stycznia 2011r. ws włączenia do eksploatacji stref płatnego parkowania w Wejherowie ulic: 12 Marca, Puckiej, Sobieskiego, i Placu Piłsudskiego. 2011-03-03 13:14
dokument Zarządzenie Nr 2/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchylenia przepisów wprowadzających w Urzędzie Miejskim w Wejherowie " Jednolity rzeczowy wykaz akt" 2011-02-11 13:33
dokument Zarządzenie Nr 1/2011 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 04 stycznia 2011 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 132/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 lipca 2010 2011-02-11 13:30