Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ewidencje i rejestry prowadzone przez Urząd

Rejestry prowadzone przez Wydział Ogólno-Organizacyjny

 • Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
 • Rejestr Decyzji Prezydenta Miasta
 • Rejestr Pism Okólnych Prezydenta Miasta
 • Rejestr zatrudnionych i zwolnionych
 • Rejestr wydanych legitymacji służbowych
 • Rejestr wydanych upoważnień
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr wydanych pieczęci i pieczątek

Ewidencje prowadzone przez Wydział Ogólno-Organizacyjny  - Działalność Gospodarcza

 • Ewidencja działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą przed dniem 01.07.2011 r.

 • Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Ewidencja licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 • Ewidencja zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu drogowego

 • Ewidencja zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Rejestry prowadzone przez Sekretariat Rady Miasta

 • Rejestr uchwał Rady Miasta Wejherowa

Rejestry prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego

 • Rejestr urodzeń
 • Rejestr małżeństw
 • Rejestr zgonów

Rejestry prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zameldowaniu: ewidencja wydanych poświadczeń zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego oraz cudzoziemców
 • Rejestr złożonych podań o wymeldowanie i zameldowanie: ewidencja wpływu podań dotyczących wymeldowania i zameldowania
 • Rejestr dowodów osobistych: ewidencja wszystkich dowodów osobistych wydanych przez KPMO, UM w Wejherowie do 2000 r.
 • Rejestr przekazanych kopert dowodowych: ewidencja wysyłanych kopert dowodowych do gmin miejskich i wiejskich na terenie kraju
 • Rejestr zmian imion i nazwisk: prowadzi się ewidencję decyzji, które dotyczą zmiany imion i nazwisk - decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Wejherowie
 • Rejestr osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej: rejestruje się osoby, które uchylają się od obowiązku służby wojskowej
 • Rejestr złożonych wniosków o świadczenia rzeczowe i osobiste: w rejestrze rejestruje się złożone wnioski o nałożenie świadczeń na rzecz obrony
 • Rejestr decyzji nałożenia i przeznaczenia: rejestruje się decyzje o nałożeniu i przeznaczeniu dotyczące świadczeń na rzecz obrony kraju

Rejestry prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

 • Rejestr decyzji pozwoleń na budowę do dn. 28.02.2002
 • Rejestr opinii urbanistycznych
 • Rejestr wypisów i wyrysów
 • Rejestr zaświadczeń
 • Rejestr zamówień publicznych dot. Urbanistyki 
 • Rejestr decyzji podziałowych
 • Rejestr decyzji rozgraniczeniowych
 • Rejestr zgody na zajęcie terenu Gminy Miasta Wejherowa stanowiącego pas drogowy dróg publicznych
 • Rejestr zgody na zajęcie terenu Gminy Miasta Wejherowa nstanowiącego pas drogowy dróg publicznych
 • Rejestr decyzji komunalizacyjnych
 • Rejestr wezwań na okazanie granic
 • Rejestr wydanych w trybie art. 73 - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • Rejestr - numeracja porządkowa budynków
 • Rejestr nieruchomości komunalnych
 • Rejestr sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
 • Rejestr dzierżawców gruntów komunalnych
 • Rejestr pierwokupów
 • Rejestr wydanych decyzji w sprawie ustalenia opłat audiacenckich
 • Rejestr nieruchomości oddanych w trwały zarząd
 • Rejestr nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
 • Rejestr wydanych decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Rejestr sprzedanych nieruchomości
 • Rejestr nabytych nieruchomości
 • Rejestr wniosków składanych przez osoby fizyczne do Starostwa Powiatowego dotyczące zwrotu wywłaszczonych nieruchomości stanowiących obecnie własność Gminy Miasta Wejherowa oraz wydanych przez Starostę decyzji w przedmiotowej sprawie
 • Rejestr oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
 • Rejest ustanowionych służebności gruntowych

We wszystkich wydziałach wydających środki publiczne prowadzone są rejestry zamówień publicznych. 

We wszystkich wydziałach prowadzone są także rejestry pism i wniosków wpływających do wydziałów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-01-2010 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 09-09-2015 14:39