Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Wejherowie przy ul. Przemysłowej

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 7 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 48/4, obr. 2, KW nr GD1W/00048245/4, o powierzchni 5 888 m2, poł. w Wejherowie przy ul. Przemysłowej, wraz z udziałem w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 48/3, obr. 2, KW nr GD1W/00048245/4, o powierzchni 408 m2 oraz z udziałem 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 15/32, obr. 2, KW nr GD1W/00109855/9, obr. 2, o powierzchni 273 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 497 400,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 502 370,00 zł, tj. 617 915,10 zł brutto. Nabywcą nieruchomości ustalono Przedsiębiorstwo Budowlane Sigma Spółka Cywilna z siedzibą w Wejherowie.

_________________________________________

 

NIERUCHOMOŚĆ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 48/4, obr. 2, KW nr GD1W/00048245/4, o powierzchni 5 888 m2, poł. w Wejherowie przy ul. Przemysłowej, wraz z udziałem w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 48/3, obr. 2, KW nr GD1W/00048245/4, o powierzchni 408 m2 oraz z udziałem 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 15/32, obr. 2, KW nr GD1W/00109855/9, obr. 2, o powierzchni 273 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną,

 

cena wywoławcza: 497 400,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Opis nieruchomości: działka gruntu w kształcie trójkąta, regularnym, teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty trawą, pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzony, na działce znajdują się pozostałości po zabudowie, wzdłuż działki oraz drogi wewnętrznej przebiega odcinek napowietrznej sieci energetycznej wysokiego napięcia oraz na działce znajduje się słup związany z tą siecią, przez północny narożnik działki oraz przez drogę wewnętrzną przebiega odcinek napowietrznej sieci energetycznej na słupie betonowym, wzdłuż południowej granicy działki przebiega odcinek sieci energetycznej, przez drogę wewnętrzną przebiegają również odcinki sieci i przyłączy teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej.

Uzbrojenie: w ul. Przemysłowej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej; tut. Urząd nie posiada odpowiednich uzgodnień gestorów dotyczących warunków przyłączenia do sieci.

Przeznaczenie: przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXXIV/387/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 02.08.2017 r., poz. 2885), w jednostce terytorialnej 57.PU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej.

Ryzyko i zagrożenie powodziowe: południowo - wschodnia część działki oraz północna część drogi wewnętrznej położone są na terenie, na którym występuje ryzyko oraz zagrożenie powodziowe.

Obciążenia nieruchomości: w Dziale III - Prawa, roszczenia i ograniczenia księgi wieczystej nr GD1W/00048245/4 wpisane jest roszczenie Starosty Wejherowskiego reprezentującego Skarb Państwa o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; tut. Urząd uregulował w całości ww. opłatę przekształceniową; do aktu notarialnego sprzedaży przedmiotu przetargu przedłożone zostanie odpowiednie zaświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie ww. wpisu.

Zobowiązania nabywcy:

  1. w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotu przetargu nabywca ustanowi bezterminową i nieodpłatną służebność gruntową przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako: dz. nr 15/13, obr. 2, KW nr GD1W/00045244/6 oraz dz. nr 15/30, obr. 2, KW nr GD1W/00031519/4, na nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 48/4, obr. 2, KW nr GD1W/00028925/9; ww. służebność gruntowa polegać będzie na możliwości dojścia do zaplecza budynku poł. przy ul. Przemysłowej 25, pasem gruntu o długości 17,20 metrów i szerokości od 1,55 do 1,58 metrów, tj. powierzchni 27 m2, zgodnie z załącznikiem graficznym przedłożonym do przetargu i do aktu notarialnego,

  2. w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotu przetargu nabywca ustanowi bezterminową i nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz ENERGA - Operator S.A. polegającą na prawie do korzystania z dz. nr 48/4 i 48/3, obr. 2, KW nr GD1W/00028925/9 w zakresie niezbędnym do posiadania i eksploatacji urządzenia przesyłowego, tj. sieci napowietrznej WN-110 kV, dwutorowej oraz prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie swobodnego dostępu do przewodu w celu dokonywania przeglądów, konserwacji, napraw i innych czynności eksploatacyjnych oraz ewentualnej wymiany; wzdłuż linii napowietrznej sieci wysokiego napięcia będzie obowiązywał pas ograniczeń o szerokości 40 metrów, tj. po 20 metrów od osi linii.

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 sierpnia 2019 r., o godz. 9.00,

w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 49 740,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 31 lipca 2019 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 26 lipca 2019 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 04-06-2019 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 19-08-2019 12:43