Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/VIII/89/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 maja 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/VIII/89/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 7 maja 2019 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Wejherowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/VIII/89/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 7 maja 2019 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/VIII/89/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 7 maja 2019 r.
Zalacznik2.pdf


Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa
na lata 2019-2034

 

Stosownie do treści art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2034.

 

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały
Nr VIIIk/III/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dochody i wydatki, które wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na 2019 rok.

 

 W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały
Nr VIIIk/III/10/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1.      W przedsięwzięciu "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi", zmniejszono limit  wydatków w 2019 roku o kwotę 2 000 000 zł, zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1 500 000 zł oraz w 2021 roku o kwotę 500 000 zł.

 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.      W przedsięwzięciu "Budowa ul. Karnowskiego" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1 200 000 zł.

2.      W przedsięwzięciu "Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 225 000 zł, w 2021 roku o kwotę 75 000 zł.

3.      W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2020 o kwotę 300 000 zł.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

 

Jacek  Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-05-2019 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2019 13:46